Skip to content

Wyglad zewnetrzny i polozenie

3 miesiące ago

243 words

Wygląd zewnętrzny i położenie. Szczególnie cierpiący wyraz twarzy spostrzega się u ludzi w chorobach przebiegających z bardzo gwałtownymi bólami czy to w okolicy sercowej (przede wszystkim w przypadku zawału mięśnia sercowego i dusznicy bolesnej), czy to w innym miejscu (np. w kończynie dolnej podczas napadu erytromelalgii). Napadowa utrata przytomności z wybitnym zwolnieniem tętna nasuwa na myśl zespół Adams-Stokesa. Utrata przytomności z bardzo wybitnym przyśpieszeniem tętna, spadkiem ogólnej ciepłoty ciała poniżej poziomu prawidłowego, obfitymi zlewnymi potami cechuje końcowy okres ostrej niewydolności krążenia pozasercowej. Bardzo często uderza także przymusowe położenie chorego. Jedni chorzy, np. w przewlekłej niewydolności krążenia, stale siedzą lub na wpół siedzą nieraz spędzaj ą całe dnie i noce w· fotelu, oparci rękoma na poręczach, by ułatwić sobie oddychanie. Na odwrót w ostrej niewydolności krążenia pozasercowej chorz y leżą poziomo na wznak, instynktownie zapobiegając przez to wybitniejszemu pogorszeniu się ukrwienia w mózgu. W innych chorobach, np. w dusznicy bolesnej lub w chromaniu przerywanym pozostają chorzy przez pewien czas zupełnie bez ruchu każdy bowiem ruch wywołuje w okresie napadu silne bóle. Bardzo często, zwłaszcza w czynnościowych chorobach serca chorzy nie mogą leżeć na lewym boku z powodu gniecenia w okolicy sercowej, bicia serca lub bólów. [więcej w: masterczułek instagram, dr brankowska, citidiet ]

0 thoughts on “Wyglad zewnetrzny i polozenie”

Powiązane tematy z artykułem: citidiet dr brankowska masterczułek instagram