Skip to content

Urbanizacja – pojawiająca się katastrofa humanitarna cd

5 miesięcy ago

338 words

Podstawowe usługi zdrowia publicznego, takie jak szczepienia, bezpieczne zaopatrzenie w wodę i urządzenia sanitarne oraz terapia doustna, są ważne, a badania operacyjne są konieczne, aby skutecznie je wdrożyć. Adaptacja interwencji do wdrożenia przez pracowników służby zdrowia lub przeszkolonych położnych przyniosła korzyści i wierzymy, że kadrę pracowników służby zdrowia praktykujących w slumsach należy przeszkolić, aby dotrzeć do tej populacji. Nasza baza wiedzy musi również zostać uzupełniona poprzez dedykowane badania. Epidemiologowie muszą opracować metody gromadzenia dokładnych i dokładnych danych oraz nadzoru nad zdrowiem mieszkańców miast. Należy przeprowadzić badania w zakresie projektowania interwencji i podejść do korzystania ze sprawdzonych publicznych narzędzi zdrowia, które wykorzystują zalety wynikające z warunków miejskich, takie jak koncentracja populacji docelowych oraz lepsza infrastruktura komunikacyjna i transportowa w celu zapewnienia opieki i edukacji zdrowotnej. A rządy, organizacje pozarządowe i prywatni dostawcy muszą zobowiązać się do wdrażania nowych polityk i programów. Wiele projektów i działań badawczych w terenie nie przynosi rezultatów, gdy żadna agencja rządowa lub wykonawcza nie poprawia początkowych wyników. Rządy muszą określić strukturę świadczenia opieki zdrowotnej, administracji i regulacji, a organizacje pozarządowe powinny pomagać w promowaniu dobrych rządów, zwiększaniu możliwości i zapewnieniu dostępu do opieki.
W miarę, jak świat staje się coraz bardziej miejski, może ucierpieć zdrowie biedoty miejskiej. Dziesięciolecia postępu w dziedzinie zdrowia publicznego mogłyby zostać usunięte, a na tym etapie można by zaplanować niszczycielskie pandemie chorób zakaźnych. Potrzebne są teraz działania, aby zapobiec takiej katastrofie.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym artykułem.
Author Affiliations
Z Harvard Affiliated Emergency Medicine Residency z siedzibą w Brigham and Women s Hospital i Massachusetts General Hospital (RBP) oraz z Departamentem Globalnego Zdrowia i Praw Człowieka, Departamentem Medycyny Ratunkowej i Departamentem Pediatrii, Massachusetts General Hospital i Harvard Medical School (TFB) – wszystko w Bostonie.

[hasła pokrewne: colafit opinie, posum poznań, torbiel korowa nerki ]

0 thoughts on “Urbanizacja – pojawiająca się katastrofa humanitarna cd”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: salon kosmetyczny[…]

Powiązane tematy z artykułem: colafit opinie posum poznań torbiel korowa nerki