Skip to content

Tag: torbiel korowa nerki

Zapalenie, zazywanie substancji, psychopatologia i funkcje poznawcze w fazie 1 klinicznych badan antypsychotycznych w badaniu skutecznosci interwencji

3 miesiące ago

181 words

Schizofrenia jest związana z nieprawidłowym poziomem markerów stanu zapalnego we krwi. Jednak pacjenci ze współistniejącym nielegalnym zażywaniem narkotyków byli niewystarczająco badani pod kątem odporności. Ponadto niespójnie rozważano związki między markerami zapalnymi, psychopatologią i poznaniem. Zbadaliśmy związki między markerami zapalnymi, współistniejącą marihuaną i używaniem kokainy oraz psychopatologią i poznaniem u pacjentów ze schizofrenią.

Deficyty zdolnosci widzenia wzrokowo-roboczego i ogólnego poznania u Afroamerykanów z psychoza

3 miesiące ago

272 words

Przeciętnie pacjenci z psychozą mają gorsze wyniki niż kontrole zadań związanych z wykrywaniem zmian wizualnych, co sugeruje, że psychoza wiąże się ze zmniejszoną zdolnością wzrokowej pamięci operacyjnej (WM). W niniejszym badaniu 79 pacjentów ze zdiagnozowanymi różnymi zaburzeniami psychotycznymi i 166 kontrolnymi, wszyscy Afroamerykanie, ukończyło zadanie polegające na wykryciu zmiany i kilka innych środków neurokognitywnych. Celem…

Szybka lub wolna inicjacja przeciwpsychotyczna w schizofrenii: systematyczny przeglad i metaanaliza

3 miesiące ago

284 words

W jaki sposób należy rozpoczynać leczenie przeciwpsychotyczne u pacjentów z ostrą schizofrenią, a także u pacjentów poddawanych leczeniu przeciwpsychotycznemu, pozostaje pytanie. Rejestr systemu MEDLINE, Embase i Cochrane Central Register Controlled Trials były systematycznie przeszukiwane. Przeprowadzono randomizowane, kontrolowane badania, badające szybkie lub powolne leczenie przeciwpsychotyczne u pacjentów ze schizofrenią. Dane dotyczące przerwania badania, psychopatologii, objawów pozapiramidowych…

Wplyw Omega-3 w leczeniu chorych na ostra postac schizofrenii

3 miesiące ago

142 words

Cel: Badanie to miało na celu zbadanie zależności pomiędzy dziennym spożyciem oleju z ryb (360 mg DHA + 540 mg EPA) a redukcją objawów i zachowań agresywnych u pacjentów ze schizofrenią. Metoda: Pięćdziesięciu pacjentów hospitalizowanych spełniających kryteria ICD-10 w schizofrenii i zdobywających więcej niż cztery zmodyfikowanej skali Otygowanej Skali Agresywności (MOAS) z leczeniem przeciwpsychotycznym zostało…

Wpływ nakazu mutacji na nowotwory mieloproliferacyjne

3 miesiące ago

706 words

Raki powstają w wyniku nagromadzenia mutacji somatycznych, a ich właściwości odzwierciedlają sumę tych mutacji. Jednak niewiele wiadomo na temat wpływu kolejności, w której nabywane są mutacje. Metody Ustaliliśmy porządek mutacji u pacjentów z nowotworami mieloproliferacyjnymi poprzez genotypowanie kolonii krwiotwórczych lub sekwencjonowanie nowej generacji. Wyizolowano komórki macierzyste i komórki progenitorowe w celu zbadania wpływu kolejności mutacji…

Prednizolon lub Pentoksyfilina do alkoholowego zapalenia wątroby AD 3

3 miesiące ago

700 words

Pacjenci z niewydolnością nerek (zdefiniowany jako poziom kreatyniny> 500 .mol na litr [> 5,7 mg na decylitr] lub wymaganie leczenia nerkozastępczego), czynne krwawienie z przewodu pokarmowego lub nieleczona sepsa oraz pacjenci wymagający wsparcia inotropowego adrenaliną lub norepinefryną, zostały wyłączone, chyba że stan ustabilizował się w ciągu pierwszych 7 dni po przyjęciu do szpitala. Randomizacja Internetowy…

Adjuwantowe tłumienie jajników w premenopauzalnym raku piersi AD 5

3 miesiące ago

652 words

Najważniejsze ukierunkowane zdarzenia niepożądane zgłaszane w trakcie obserwacji, zgodnie z przypisaniem do leczenia. Ukierunkowane zdarzenia niepożądane w stopniu 3. lub wyższym zgłaszano u 31,3% pacjentów, którym przypisano przyjmowanie tamoksyfenu i supresji jajników, w porównaniu z 23,7% pacjentów przyjmujących sam tamoksyfen (tabela 2 i tabela S6 w dodatkowym dodatku). Uderzenia gorąca, pocenie się, obniżone libido, suchość…

5-letnie przeżycie pacjentów z AIDS, którzy otrzymali terapię antyretrowirusową na Haiti

3 miesiące ago

220 words

Zgłaszamy 5-letnie wyniki 910 osób dorosłych z zakażeniem ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV), które kolejno rozpoczęły terapię przeciwretrowirusową zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w latach 2003-2004. Wszyscy pacjenci byli obserwowani w Grupie Ha.tien d Etude klinika Du Sarcome de Kaposi et des Infections Opportunistes (GHESKIO) w Port au Prince, Haiti, do maja 2009…

Contagion and Chaos: Choroba, ekologia i bezpieczeństwo narodowe w dobie globalizacji ad

3 miesiące ago

315 words

Nie możemy zaprzeczyć, że zdrowie i bezpieczeństwo są ze sobą powiązane, ale związek przyczynowy między nimi jest słabszy niż twierdzi Price-Smith. Hiszpański wirus grypy spustoszył walczących w I wojnie światowej z furią, która była niezrównana w XX wieku, a mimo to jest ciągiem twierdzenie, że ta pandemia materialnie zmieniła wynik wojny. Podobnie wiele krajów Afryki…

Urbanizacja – pojawiająca się katastrofa humanitarna cd

3 miesiące ago

338 words

Podstawowe usługi zdrowia publicznego, takie jak szczepienia, bezpieczne zaopatrzenie w wodę i urządzenia sanitarne oraz terapia doustna, są ważne, a badania operacyjne są konieczne, aby skutecznie je wdrożyć. Adaptacja interwencji do wdrożenia przez pracowników służby zdrowia lub przeszkolonych położnych przyniosła korzyści i wierzymy, że kadrę pracowników służby zdrowia praktykujących w slumsach należy przeszkolić, aby dotrzeć…