Skip to content

Tag: torbiel korowa nerki

Jednak ognisko pierwotne zakrzepu moze sie znajdowac w glebokich zylach miednicy malej

4 miesiące ago

172 words

Allen stosuje z reguły. u chorych ponad 65 lat podwiązanie żyły udowej w celu zapobiegawczym. Jednak ognisko pierwotne zakrzepu może się znajdować w głębokich żyłach miednicy małej, w przedsionku małym, albo w komorze prawej, a żyła udowa może być wolna; w takim przypadku wymieniony zabieg jest bezcelowy. Natomiast podwiązanie żyły udowej w celu zapobiegawczym może…

Takats poleca zamiast stosowanej dotychczas typowej operacji Trendelenburga

4 miesiące ago

161 words

Takats poleca zamiast stosowanej dotychczas typowej operacji Trendelenburga, tj. otwarcia tętnicy płucnej otwarcie prawej komory serca, oczyszczenia wypełnionej często całkowicie skrzepliną prawej komory serca i opróżnienia tętnicy płucnej aspiratorem; zabieg ten jest technicznie prostszy od klasycznej operacji Trendelenburga i zdaniem Takatsa mniej ofensywny. Grupa IV. Chory przetrzymał krytyczny okres po zatorze; należy znaleźć odpowiedź na…

Wplyw tarczycy na przemiane bialkowa

5 miesięcy ago

147 words

Wpływ tarczycy na przemianę białkową Na przemianę białka wpływa tarczyca. W nadczynności bowiem tarczycy rozpad białka jest większy w porównaniu z normą i azot w większej ilości przechodzi do moczu. Hormon tarczycy jest więc hormonem katabolicznym. Mechanizm tego zjawiska nie jest jednak ściśle wyjaśniony. Może bowiem powstawać rozpad białka z wytwarzaniem ciał trujących.

Rozpad bialka w ustoju

5 miesięcy ago

135 words

Rozpad białka w ustoju Rozpad białka w ustroju odbywa się stale i to nie tylko wtedy, gdy wprowadzamy białko z pożywieniem, lecz również gdy nie zostaje ono wprowadzane z pokarmem. Straty azotu bez doprowadzenia białka są związane z życiowymi procesami komórek, które tracą przy tym część swoich białek protoplazmatycznych. Ilość azotu powstającego z rozpadu tkankowego…

Innym stanem zaburzen w posredniej przemianie aminokwasów, zwlaszcza tyrozyny i fenyloalaniny jest alkaptonuria.

5 miesięcy ago

217 words

Alkaptonuria Innym stanem zaburzeń w pośredniej przemianie aminokwasów, zwłaszcza tyrozyny i. fenyloalaniny jest alkaptonuria. Do moczu. przechodzi wtedy przede wszystkim kwas homogentyzynowy, który łączy się chciwie z tlenem i z zasadami i powoduje zczernienie moczu. Dodanie zasad do moczu powoduje szybkie jego ściemnienie.

Napady dychawicy sercowej stanowia czasami jeden z najwczesniejszych objawów oslabienia miesnia lewej komory serca

5 miesięcy ago

269 words

Napady dychawicy sercowej stanowią czasami jeden z najwcześniejszych objawów osłabienia mięśnia lewej komory serca. Nieraz jednak, pomimo pojawienia się napadu co noc, chorzy czują się przez cały dzień stosunkowo dobrze i mają tylko nieznaczną zadyszkę, która łatwo uchodzi ich uwagi. Gdy pojawią się przekrwienia i obrzęki świadczące o osłabieniu także prawej komory, to napady często…

Rozpoznanie róznicowe

5 miesięcy ago

312 words

Rozpoznanie różnicowe. Napady dychawicy sercowej, zwłaszcza w okresie początkowym, nieraz mylnie rozpoznaje się jako dychawicę oskrzelową obydwie bowiem postacie dychawicy pojawiają się zwykle w nocy, w obu chory odczuwa silny brak tchu i obie postacie mogą kończyć się kaszlem i wykrztuszaniem plwociny, po czym chory czuje ulgę. Rozgraniczenie przeprowadza się na podstawie następujących danych: Dychawica…

Zapobieganie

5 miesięcy ago

315 words

Zapobieganie. Aby zapobiec dychawicy sercowej należy uregulować tryb życia chorego i zwalczać najmniejsze już osłabienie serca. Należy chorych pouczyć o szkodliwości obfitych posiłków, zwłaszcza płynnych wieczorem, gdyż wywołując często bębnicę, utrudniają one pracę serca. Dietę zarządza się ze znacznym ograniczeniem płynów i soli kuchennej. Nocnym napadom bardzo często zapobiega morfina (morphium muriaticum), zastosowana podskórnie w…

Ostateczny raport z biopsji wezla wartowniczego a obserwacja wezlowa w czerniaku AD 3

5 miesięcy ago

408 words

Wszyscy autorzy gwarantują dokładność i kompletność prezentowanych danych. Projekt próbny, rejestracja i wyniki. Panel A pokazuje projekt próby. Panel B pokazuje rekrutację i wyniki po 10 latach obserwacji u pacjentów z pierwotnymi czerniakami o średniej grubości (1,20 do 3,50 mm) oraz z grubymi pierwotnymi czerniakami (> 3,50 mm).

Wtórne punkty koncowe

5 miesięcy ago

221 words

Wtórne punkty końcowe, obejmują przeżycie wolne od choroby, przeżycie z dodatnimi guzami lub ujemne guzy węzłów wartowniczych oraz częstość przerzutów węzła wartowniczego, w porównaniu z częstością występowania klinicznie wykrywanych przerzutów guzkowych. Obserwacja i przeżycie zostały obliczone od daty randomizacji do daty ostatniej oceny lub śmierci. Przeżycie wolne od choroby i odległe przeżycie wolne od choroby…