Skip to content

Tag: szerytattoo

Rozpad bialka w ustoju

5 miesięcy ago

135 words

Rozpad białka w ustoju Rozpad białka w ustroju odbywa się stale i to nie tylko wtedy, gdy wprowadzamy białko z pożywieniem, lecz również gdy nie zostaje ono wprowadzane z pokarmem. Straty azotu bez doprowadzenia białka są związane z życiowymi procesami komórek, które tracą przy tym część swoich białek protoplazmatycznych. Ilość azotu powstającego z rozpadu tkankowego…

Dzieki róznej zawartosci aminokwasów w bialkach minimum bialkowe jest rózne

5 miesięcy ago

205 words

Dzięki różnej zawartości aminokwasów w białkach minimum białkowe jest różne. Celem pokrycia np. -u psa 100 g straty białka tkankowego trzeba wprowadzić 100 g mięsa psiego albo 108 g mięsa końskiego, albo 121 g nutrozy, albo 128 g kazeinogenu, albo 153 g edystyny, albo 163 g gliadyny (białko pszenicy). Żelatyna i rozmaite białka roślinne, jak…

Lekiem wyboru w dychawicy sercowej jest morfina

5 miesięcy ago

252 words

Lekiem wyboru w dychawicy sercowej jest morfina. Lek ten usuwa bardzo szybko napad przez obniżenie pobudliwości ośrodka oddechowego i zmniejszenie szybkości krążenia krwi. Stosuje się go w postaci chlorku morfiny (morphium muriaticum. ) w dawce 0,015-0,02 podskórnie, a dla uzyskania szybszego działania domięśniowo lub dożylnie w dawce 0,015,najlepiej razem z atropiną (atropinum sulluricum ) w…

Zakazenia bakteryjne skóry AD 4

5 miesięcy ago

437 words

Oceny skuteczności Główny punkt końcowy skuteczności i punkt końcowy zatwierdzony przez Food and Drug Administration był złożonym wynikiem w momencie wczesnej oceny klinicznej, która obejmowała ustanie rozprzestrzeniania się lub zmniejszenie rozmiaru zmiany linii podstawowej, brak gorączki, oraz brak zapotrzebowania na ratujące antybiotyki leki. Kluczowym drugorzędnym punktem końcowym było kliniczne wyleczenie, które oceniono przez badacza po…

Leczenie ostrych zakazen bakteryjnych skóry AD 5

5 miesięcy ago

423 words

Jeżeli dolna granica dwustronnego 95% przedziału ufności dla różnicy między grupami (oritawancyna vs. wankomycyna) była wyższa niż -10 punktów procentowych, nie stwierdzono gorszej zgodności orytawancyny przy jednostronnym poziomie alfa wynoszącym 0,025. Zastosowano hierarchiczne uporządkowanie testów statystycznych, z pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności we wczesnej fazie oceny klinicznej, a następnie testem klinicznego leczenia ocenianego przez badacza w…

Wpływ nakazu mutacji na nowotwory mieloproliferacyjne

5 miesięcy ago

706 words

Raki powstają w wyniku nagromadzenia mutacji somatycznych, a ich właściwości odzwierciedlają sumę tych mutacji. Jednak niewiele wiadomo na temat wpływu kolejności, w której nabywane są mutacje. Metody Ustaliliśmy porządek mutacji u pacjentów z nowotworami mieloproliferacyjnymi poprzez genotypowanie kolonii krwiotwórczych lub sekwencjonowanie nowej generacji. Wyizolowano komórki macierzyste i komórki progenitorowe w celu zbadania wpływu kolejności mutacji…

Wpływ nakazu mutacji na nowotwory mieloproliferacyjne AD 7

5 miesięcy ago

767 words

Hematopoetyczne komórki macierzyste, które nabywają wtórną mutację JAK2 (różowe wypełnienie) współzawodniczą z samym klonem TET2, a ich zwiększona proliferacja na poziomie progenitorowym prowadzi do nadprodukcji komórek końcowych. Gdy homozygotyczność uzyskuje się jako trzecie zdarzenie (czerwone wypełnienie), klon ten ma ograniczoną przestrzeń do ekspansji z powodu wysokiej samoodnawiającej aktywności klonów heterozygotycznych TET2 i klonów heterozygotycznych TET2JAK2.…

Wpływ nakazu mutacji na nowotwory mieloproliferacyjne AD 5

5 miesięcy ago

728 words

To pokazuje, że proliferacja hematopoetycznych komórek macierzystych i progenitorowych była zwiększona przez nabycie mutacji JAK2 na tle nie-mutanta TET2 (tj., Pacjenci, którzy jako pierwsi JAK2), ale nie na tle mutanta TET2 (tj., Pacjenci, którzy najpierw TET2). Następnie oceniliśmy liczbę progenitorów wytworzonych w 10-dniowych hodowlach z użyciem drugorzędowych testów kolonii (Figura 3B). JAK2 V617F zmniejszało tworzenie…

Wpływ nakazu mutacji na nowotwory mieloproliferacyjne AD 4

5 miesięcy ago

69 words

Następnie przebadaliśmy bardziej niedojrzałych komórek progenitorowych od 13 pacjentów i 3 osób zdrowych (ryc. 2C i ryc. S3B, S3C i S3D w dodatkowym dodatku 1). U pierwszorazowych pacjentów z TET2 wystąpiła przewaga wspólnych szpikowych progenitorów nad innymi progenitorami w obrębie przedziału CD34 + CD38 + (P = 0,001 w teście t). Przeciwnie, prekursory megakariocytów i…