Skip to content

Tag: sensodyne pro szkliwo

Przerosty malzowiny srodkowej

4 miesiące ago

180 words

Przerosty małżowiny środkowej mogą powodować zaburzenia, a także zamykając ujście naturalne zatok bocznych nosa mogą się przyczynić do ich stanów zapalnych. Przerosty tylnych końców małżowiny dolnej mogą powodować zamknięcie ujścia trąbki Eustachiusza, początkowo z następowym nieżytem ucha środkowego, potem zrostami i głuchotą postępującą. Przerosty przedniego końca małżowiny dolnej mogą utrudniać odpływ. łez z przewodu nosowo-łzowego…

Jezeli chory przetrzyma pierwszy rzut masywnego zatoru

4 miesiące ago

133 words

Jeżeli chory przetrzyma pierwszy rzut masywnego zatoru, może mimo to zginąć w ciągu następnych 1 – 3 godzin wskutek szkodliwości odruchu, mianowicie na niedomogę serca, kurcz oskrzeli, następstwa nadmiernej sekrecji oskrzeli, kurcz tętnicy płucnej, kurcz trzew brzusznych. Część tych chorych można uratować podając natychmiast (bez przerwy) tlen a jednocześnie atropinę i papawerynę. Grupa III. Jeżeli…

Takats poleca zamiast stosowanej dotychczas typowej operacji Trendelenburga

4 miesiące ago

161 words

Takats poleca zamiast stosowanej dotychczas typowej operacji Trendelenburga, tj. otwarcia tętnicy płucnej otwarcie prawej komory serca, oczyszczenia wypełnionej często całkowicie skrzepliną prawej komory serca i opróżnienia tętnicy płucnej aspiratorem; zabieg ten jest technicznie prostszy od klasycznej operacji Trendelenburga i zdaniem Takatsa mniej ofensywny. Grupa IV. Chory przetrzymał krytyczny okres po zatorze; należy znaleźć odpowiedź na…

Rola ukladu nerwowego przemianie bialkowej

5 miesięcy ago

236 words

Rola układu nerwowego przemianie białkowej Są dane na to, że w międzymózgowiu znajdują się ośrodki regulujące przemianę białkową. Po uszkodzeniu międzymózgowia widzimy znaczne wydalanie azotu z moczem, co świadczy o zwiększonym rozpadzie białka ustrojowego, karmienie zaś zwierząt nadmiarem białka nie chroni je przed wyniszczeniem. Sprawa nerwowej regulacji przemiany białkowej zdaje się dochodzić do skutku przez…

Zaburzenia w posredniej przemianie aminokwasów, zawierajacych siarke, wyrazaja sie takze w tzw. cystynurii

5 miesięcy ago

118 words

Cystynuria Zaburzenia w pośredniej przemianie aminokwasów, zawierających siarkę, wyrażają się także w tzw. cystynurii, czyli zjawianiu się w moczu cystyny. Cystyna znajduje się wtedy w moczu albo w stanie rozpuszczonym, albo też wypada w postaci kryształków, dając podłoże do tworzenia się kamieni np. w drogach moczowych. Przyczyną cystynurii.

U kobiet czesto slyszy sie skargi na nieprawidlowosci w miesiaczkowaniu, zwlaszcza w przypadkach zwezenia lewego ujscia zylnego

5 miesięcy ago

222 words

U kobiet często słyszy się skargi na nieprawidłowości w miesiączkowaniu, zwłaszcza w przypadkach zwężenia lewego ujścia żylnego. Są to wszystko skutki zaburzeń krążenia w związku z chorobą narządu krążenia. Bardzo często uskarżają się chorzy na obrzęk i. Najczęściej towarzyszą one biernym przekrwieniom, rzadziej jest to obrzęk naczyniowo nerwowy jako objaw nerwicy. Prócz omówionych dolegliwości, chorzy…

Jednorazowa Orytawancyna w leczeniu ostrych zakazen bakteryjnych skóry AD 7

5 miesięcy ago

459 words

Ogółem 11,6% pacjentów w grupie otrzymującej orytawicynę (55 z 475) i 12,7% pacjentów w grupie wankomycyny (61 z 479) zostało zaklasyfikowanych jako nieleczonych z powodu braku danych w końcowym punkcie leczenia klinicznego ocenianego przez badacza. W przypadku większości tych pacjentów (98,3%) leczenie uznano za niepowodzenie, ponieważ pacjenci nie zostali poddani ocenie po leczeniu. Wyniki w…

Ostateczny raport z biopsji wezla wartowniczego a obserwacja wezlowa w czerniaku AD 6

5 miesięcy ago

112 words

Znaczenie prognostyczne węzła Sentinel. Wieloczynnikowe wskaźniki ryzyka nawrotu choroby i zgonów wśród pacjentów z pośrednią grubością Czerniaka, który przebywa pod kontrolą biopsji węzła wartowniczego, zgodnie ze wskaźnikiem prognostycznym. W grupie biopsyjnej pacjenci z przerzutami do węzła wartowniczego mieli gorsze wyniki niż pacjenci z węzłami wartowniczymi wolnymi od nowotworu. W grupie pacjentów z czerniakiem o pośredniej…

Podgrupy psychozy róznia sie wewnetrzna aktywnoscia neuronalna, ale nie przetwarzaniem specyficznym dla zadania

5 miesięcy ago

292 words

Osoby z psychozą często wykazują wysoki poziom wewnętrznej lub niespecyficznej aktywności nerwowej, ale osłabiają aktywność specyficzną dla bodźca. Clementz i in. (2016) zaproponowali, że jedna podgrupa przypadków psychozy akcentowała wewnętrzną aktywność (Biotyp-2) i inną podgrupę (Biotyp-1) zmniejszyła wewnętrzną aktywność, przy czym obie grupy wykazują różne deficyty poznawcze. Model ten zbadano, oceniając aktywność neuronów w probabilach…