Skip to content

Tag: rutimax ce

Jednak ognisko pierwotne zakrzepu moze sie znajdowac w glebokich zylach miednicy malej

4 tygodnie ago

172 words

Allen stosuje z reguły. u chorych ponad 65 lat podwiązanie żyły udowej w celu zapobiegawczym. Jednak ognisko pierwotne zakrzepu może się znajdować w głębokich żyłach miednicy małej, w przedsionku małym, albo w komorze prawej, a żyła udowa może być wolna; w takim przypadku wymieniony zabieg jest bezcelowy. Natomiast podwiązanie żyły udowej w celu zapobiegawczym może…

Wplyw innych gruczolów wewnetrznego wydzielania

1 miesiąc ago

197 words

Wpływ innych gruczołów wewnętrznego wydzielania Wpływ innych gruczołów wewnętrznego wydzielania na przemianę białkową nie daje jasnych wyników. Może bowiem wchodzić w grę nie tylko bezpośredni wpływ hormonów, ale także wpływ pośredni przez wywoła- nie zaburzeń w innych elementach przemiany materii, jak to widzimy np. w cukrzycy. W cukrzycy, w związku z zaburzeniem w przemianie węglowodanowej…

Wywód chorobowy dychawicy sercowej w przypadkach zwezenia lewego ujscia zylnego nie jest jeszcze wyjasniony

1 miesiąc ago

298 words

Wywód chorobowy dychawicy sercowej w przypadkach zwężenia lewego ujścia żylnego nie jest jeszcze wyjaśniony. Dychawica sercowa zdarza się częściej u mężczyzn niż u kobiet. Pierwsze jej napady pojawiają się przeważnie po 50 roku życia. W okresie kilkuletnim spostrzegaliśmy w Klinice dychawicę sercową w 0,80% ogółu stałych chorych (u 127 na 15. 763).

Wtórne punkty koncowe

1 miesiąc ago

221 words

Wtórne punkty końcowe, obejmują przeżycie wolne od choroby, przeżycie z dodatnimi guzami lub ujemne guzy węzłów wartowniczych oraz częstość przerzutów węzła wartowniczego, w porównaniu z częstością występowania klinicznie wykrywanych przerzutów guzkowych. Obserwacja i przeżycie zostały obliczone od daty randomizacji do daty ostatniej oceny lub śmierci. Przeżycie wolne od choroby i odległe przeżycie wolne od choroby…

Wpływ nakazu mutacji na nowotwory mieloproliferacyjne AD 6

1 miesiąc ago

330 words

Najbardziej regulowanym zbiorem genów we wszystkich porównaniach była maszyneria translacyjna po nabyciu JAK2 V617F na tle niezmutowania TET2, a najbardziej regulowanym w dół klastrem genów była progresja cyklu komórkowego, gdy nabyto JAK2 V617F na tle mutanta TET2. W celu dalszego zbadania, czy wcześniejsza mutacja TET2 wpływa na odpowiedź transkrypcyjną na JAK2 V617F, porównywaliśmy geny, które…

Stenty do wymywania ewerolimus lub chirurgia omijająca dla wielonaczyniowej choroby wieńcowej AD 3

1 miesiąc ago

275 words

Przeprowadzono testy interakcji w celu oceny niejednorodności efektu leczenia wśród podgrup. Analizy wyników pierwotnych i wtórnych przeprowadzono również w osobnej grupie pacjentów o dopasowanym pod względem skłonności pacjentów poddanych CABG w porównaniu z pacjentami, którzy przeszli PCI z zastosowaniem stentów uwalniających lek pierwszej generacji (stenty uwalniające sirolimus lub eluujące paklitaksel) oraz w dobrana kohorta pacjentów,…

Stenty do wymywania ewerolimus lub chirurgia omijająca dla wielonaczyniowej choroby wieńcowej AD 2

1 miesiąc ago

691 words

Nie była wymagana żadna świadoma zgoda, ponieważ dane są anonimizowane. Aby uzyskać dalsze informacje, CSRS i PCIRS zostały połączone z rejestrem śmierci istotnej dla stanu Nowy Jork za pomocą identyfikatorów pacjentów oraz z rejestrem Statewide Planning and Research Cooperative System z wykorzystaniem identyfikatorów pacjentów, unikalnych identyfikatorów szpitalnych i daty przyjęcia, operacji i wypisu. Szczegóły dotyczące…

Niedobór DOCK2 u pacjentów z wczesnymi inwazyjnymi infekcjami

1 miesiąc ago

483 words

Połączone niedobory odporności są naznaczone wrodzonymi błędami odporności komórek T, w których obecne są limfocyty T mają niedobór ilościowy lub funkcjonalny. Upośledzona odporność humoralna jest również powszechna. Pacjenci mają ciężkie zakażenia, autoimmunizację lub oba. Specyficzne cechy molekularne, komórkowe i kliniczne wielu rodzajów połączonych niedoborów odporności pozostają nieznane. Metody Przeprowadziliśmy badania immunologiczne genetyczne i komórkowe z…

Denosumab do zapobiegania złamaniom u kobiet po menopauzie z osteoporozą ad 5

2 miesiące ago

94 words

Badane osoby w wieku 36 miesięcy obejmowały wszystkie osoby, które ukończyły wizytę na studiach podczas lub po rozpoczęciu okna na 36-miesięczną wizytę. Obliczenia odsetka nowych i wielokrotnych nowych złamań kręgów były oparte na liczbie osób, które przeszły radiologię kręgosłupa na linii podstawowej i podczas co najmniej jednej wizyty po linii podstawowej. 36-miesięczna częstość nowych złamań…

Denosumab do zapobiegania złamaniom u kobiet po menopauzie z osteoporozą cd

2 miesiące ago

540 words

Stężenie dwóch markerów obrotu kostnego mierzono u 160 osób z próbek na czczo pobranych przed iniekcją w dniu 1, miesiąc po wstrzyknięciu linii podstawowej, a przed wstrzyknięciami po 6, 12, 24 i 36 miesiącach. Suplementacja markera C-telopeptydu z markerem kostnym kolagenu typu I oceniano za pomocą testu immunoenzymatycznego (ELISA) (Nordic Bioscience Diagnostics A / S)…