Skip to content

Tag: rutimax ce

Jednak ognisko pierwotne zakrzepu moze sie znajdowac w glebokich zylach miednicy malej

4 miesiące ago

172 words

Allen stosuje z reguły. u chorych ponad 65 lat podwiązanie żyły udowej w celu zapobiegawczym. Jednak ognisko pierwotne zakrzepu może się znajdować w głębokich żyłach miednicy małej, w przedsionku małym, albo w komorze prawej, a żyła udowa może być wolna; w takim przypadku wymieniony zabieg jest bezcelowy. Natomiast podwiązanie żyły udowej w celu zapobiegawczym może…

Wplyw innych gruczolów wewnetrznego wydzielania

5 miesięcy ago

197 words

Wpływ innych gruczołów wewnętrznego wydzielania Wpływ innych gruczołów wewnętrznego wydzielania na przemianę białkową nie daje jasnych wyników. Może bowiem wchodzić w grę nie tylko bezpośredni wpływ hormonów, ale także wpływ pośredni przez wywoła- nie zaburzeń w innych elementach przemiany materii, jak to widzimy np. w cukrzycy. W cukrzycy, w związku z zaburzeniem w przemianie węglowodanowej…

Wywód chorobowy dychawicy sercowej w przypadkach zwezenia lewego ujscia zylnego nie jest jeszcze wyjasniony

5 miesięcy ago

298 words

Wywód chorobowy dychawicy sercowej w przypadkach zwężenia lewego ujścia żylnego nie jest jeszcze wyjaśniony. Dychawica sercowa zdarza się częściej u mężczyzn niż u kobiet. Pierwsze jej napady pojawiają się przeważnie po 50 roku życia. W okresie kilkuletnim spostrzegaliśmy w Klinice dychawicę sercową w 0,80% ogółu stałych chorych (u 127 na 15. 763).

Wtórne punkty koncowe

5 miesięcy ago

221 words

Wtórne punkty końcowe, obejmują przeżycie wolne od choroby, przeżycie z dodatnimi guzami lub ujemne guzy węzłów wartowniczych oraz częstość przerzutów węzła wartowniczego, w porównaniu z częstością występowania klinicznie wykrywanych przerzutów guzkowych. Obserwacja i przeżycie zostały obliczone od daty randomizacji do daty ostatniej oceny lub śmierci. Przeżycie wolne od choroby i odległe przeżycie wolne od choroby…

Wpływ nakazu mutacji na nowotwory mieloproliferacyjne AD 6

5 miesięcy ago

330 words

Najbardziej regulowanym zbiorem genów we wszystkich porównaniach była maszyneria translacyjna po nabyciu JAK2 V617F na tle niezmutowania TET2, a najbardziej regulowanym w dół klastrem genów była progresja cyklu komórkowego, gdy nabyto JAK2 V617F na tle mutanta TET2. W celu dalszego zbadania, czy wcześniejsza mutacja TET2 wpływa na odpowiedź transkrypcyjną na JAK2 V617F, porównywaliśmy geny, które…

Stenty do wymywania ewerolimus lub chirurgia omijająca dla wielonaczyniowej choroby wieńcowej AD 3

5 miesięcy ago

275 words

Przeprowadzono testy interakcji w celu oceny niejednorodności efektu leczenia wśród podgrup. Analizy wyników pierwotnych i wtórnych przeprowadzono również w osobnej grupie pacjentów o dopasowanym pod względem skłonności pacjentów poddanych CABG w porównaniu z pacjentami, którzy przeszli PCI z zastosowaniem stentów uwalniających lek pierwszej generacji (stenty uwalniające sirolimus lub eluujące paklitaksel) oraz w dobrana kohorta pacjentów,…

Stenty do wymywania ewerolimus lub chirurgia omijająca dla wielonaczyniowej choroby wieńcowej AD 2

5 miesięcy ago

691 words

Nie była wymagana żadna świadoma zgoda, ponieważ dane są anonimizowane. Aby uzyskać dalsze informacje, CSRS i PCIRS zostały połączone z rejestrem śmierci istotnej dla stanu Nowy Jork za pomocą identyfikatorów pacjentów oraz z rejestrem Statewide Planning and Research Cooperative System z wykorzystaniem identyfikatorów pacjentów, unikalnych identyfikatorów szpitalnych i daty przyjęcia, operacji i wypisu. Szczegóły dotyczące…

Zapalenie płuc i niewydolność oddechowa u świń-pochodzenie grypy A (H1N1) w Meksyku

5 miesięcy ago

518 words

Pod koniec marca 2009 r. Wybuch epidemii choroby układu oddechowego, która później okazała się być spowodowany przez nowowy wirus grypy A (H1N1) wirusa świń (S-OIV) został zidentyfikowany w Meksyku. Opisujemy charakterystykę kliniczną i epidemiologiczną osób hospitalizowanych z powodu zapalenia płuc w krajowym szpitalu położniczym w celu leczenia chorób układu oddechowego w mieście Meksyk, które miało…

Terapia letrozolem sama lub w sekwencji z tamoksyfenem u kobiet z rakiem piersi ad 8

5 miesięcy ago

482 words

Modele były stratyfikowane zgodnie z kohortą badania (opcja randomizacji dla dwóch grup lub czterech grup) i chemioterapii. Rozmiar skrzynek jest odwrotnie proporcjonalny do błędu standardowego współczynnika hazardu. Szacunki odsetka pacjentów bez zdarzeń po 5 latach są szacowane według Kaplana-Meiera. Wyniki testów interakcji między leczeniem a statusem węzła nie były znaczące. Analiza zamiaru leczenia obejmowała wszystkie…

Terapia letrozolem sama lub w sekwencji z tamoksyfenem u kobiet z rakiem piersi ad 6

5 miesięcy ago

509 words

Różnice między grupami leczonymi nie były znaczące. Szacunki Kaplana-Meiera dotyczące odsetka pacjentów pozostających bez choroby po 5 latach od randomizacji wynosiły 87,9% w grupie, która była przypisana do samego letrozolu, 87,6% w grupie, która została przypisana letrozolowi, a następnie tamoksyfenowi i 86,2%. w grupie, która została przypisana do tamoksyfenu, a następnie letrozol. Szacowana stopa 5-letniego…