Skip to content

Tag: rezonans magnetyczny

Zapalenie płuc i niewydolność oddechowa u świń-pochodzenie grypy A (H1N1) w Meksyku czesc 4

3 tygodnie ago

28 words

Dziesięciu z 16 pacjentów miało podwyższone poziomy kinazy kreatynowej, które przekraczały 1000 IU na litr (zakres od 1099 do 5122) u 5 pacjentów. Jedenastu z wszystkich 18 pacjentów (61%) miało limfopenię (<1000 limfocytów na milimetr sześcienny), 2 pacjentów miało więcej niż 10 000 leukocytów na milimetr sześcienny, a 2 pacjentów miało łagodną trombocytopenię przy przyjęciu.…

Zapalenie płuc i niewydolność oddechowa u świń-pochodzenie grypy A (H1N1) w Meksyku cd

3 tygodnie ago

515 words

Od 24 marca do 24 kwietnia 2009 r. Zarejestrowano 214 konsultacje w nagłych wypadkach w przypadkach zapalenia płuc lub choroby grypopodobnej, z których 98 wymagało hospitalizacji. Spośród tych przypadków w raporcie znalazło się 18 potwierdzonych przypadków zakażenia S-OIV, zapalenie płuc i choroba grypopodobna. Tabela 1. Tabela 1.

Twardzina

3 tygodnie ago

996 words

W artykule przeglądowym dotyczącym twardziny skóry, Gabrielli i in. (Wydanie z 7 maja) uwzględniają wcześniejsze obserwacje, że wszyscy pacjenci z tą chorobą mają aktywujące przeciwciała przeciwko receptorom płytkopochodnego czynnika wzrostu (PDGF) (PDGFR) .2 Te przeciwciała zostały opisane jako specyficzne dla twardziny i dla przewlekłego rozległego przeszczepu przeciw -ma choroba, dwa stany, które mają pewne cechy…

Terapia letrozolem sama lub w sekwencji z tamoksyfenem u kobiet z rakiem piersi ad 9

3 tygodnie ago

470 words

Podobny wzorzec zaobserwowano w bieżącej analizie kohorty terapii sekwencyjnej. Wystąpił nieistotny wzrost ryzyka wczesnego nawrotu choroby u kobiet z chorobą węzłową, którym przypisano tamoksyfen, a następnie letrozol (Ryc. 3C). Ponieważ interakcje między grupą leczoną a stanem węzłowym nie były znaczące, należy zachować ostrożność przy interpretacji tych analiz podgrup.24 Obecna analiza pokazuje, że leczenie letrozolem przez…