Skip to content

Tag: pzu pl karta apteczna wykaz aptek

Przerosty tylnych konców malzowiny dolnej usuwa sie zimna petla

4 miesiące ago

140 words

Przerosty tylnych końców małżowiny dolnej usuwa się zimną pętlą. Usuwać należy jedynie przerosłą błonę śluzową, nigdy zaś kostne części małżowiny. Nawroty przerostów występują dość często, tak że niekiedy należy zabiegi chirurgiczne ponawiać. Dlatego trzeba koniecznie ustalić i leczyć podstawowe schorzenie. Po zabiegu należy nos wytamponować, pozostawiając gazę w nosie 48 godzin, co zabezpiecza przed następowymi…

Przerosty malzowiny srodkowej

4 miesiące ago

180 words

Przerosty małżowiny środkowej mogą powodować zaburzenia, a także zamykając ujście naturalne zatok bocznych nosa mogą się przyczynić do ich stanów zapalnych. Przerosty tylnych końców małżowiny dolnej mogą powodować zamknięcie ujścia trąbki Eustachiusza, początkowo z następowym nieżytem ucha środkowego, potem zrostami i głuchotą postępującą. Przerosty przedniego końca małżowiny dolnej mogą utrudniać odpływ. łez z przewodu nosowo-łzowego…

Pooperacyjny wrzód trawienny

5 miesięcy ago

140 words

Pooperacyjny wrzód trawienny może powstać zawsze, jeżeli zabieg nie doprowadził do trwałego obniżenia kwasoty soku żołądkowego. Gdy po operacji stwierdzamy wciąż utrzymywanie się wysokiego poziomu wolnego. kwasu solnego w soku żołądkowym lub nawet wzmaganie się kwasoty, chory jest narażony wybitnie na wrzód pooperacyjny; jeżeli natomiast poziom kwasu solnego ulegnie po operacji obniżeniu na stałe, wówczas…

Powloki zewnetrzne w napadzie sa blade lub blado sinawe

5 miesięcy ago

336 words

Powłoki zewnętrzne w napadzie są blade lub blado sinawe. Skóra jest pokryta zimnym potem żyły nabrzmiałe. Czynność serca, początkowo niezmieniona w dalszym przebiegu jest bardzo przyśpieszona, niewymiarowa, tony głuche, rytm, jeżeli napad się przedłuża, jest nieraz cwałowy. Czasami na koniuszku serca słyszy się szmer skurczowy. Tętno jest początkowo dobrze napięte, częste, nieregularne, nieraz wypadające.

Rozpoznanie róznicowe

5 miesięcy ago

312 words

Rozpoznanie różnicowe. Napady dychawicy sercowej, zwłaszcza w okresie początkowym, nieraz mylnie rozpoznaje się jako dychawicę oskrzelową obydwie bowiem postacie dychawicy pojawiają się zwykle w nocy, w obu chory odczuwa silny brak tchu i obie postacie mogą kończyć się kaszlem i wykrztuszaniem plwociny, po czym chory czuje ulgę. Rozgraniczenie przeprowadza się na podstawie następujących danych: Dychawica…

Budowa ciala u osób, dotknietych chorobami narzadu krazenia, bywa rózna

5 miesięcy ago

230 words

Budowa ciała u osób, dotkniętych chorobami narządu krążenia, bywa różna. Budowę asteniczną spostrzega się często u osób z konstytucyjnym niedociśnieniem tętniczym oraz z czynnościowymi chorobami narządu krążenia, natomiast budowę krępą, apoplektyczną, zwaną także pykniczną u osób z samorodnym nadciśnieniem tętniczym, usposabiającym do udaru mózgowego. Barwa skóry. Skóra i widoczne błony śluzowe w chorobach narządu krążenia…

Wtórne punkty koncowe

5 miesięcy ago

221 words

Wtórne punkty końcowe, obejmują przeżycie wolne od choroby, przeżycie z dodatnimi guzami lub ujemne guzy węzłów wartowniczych oraz częstość przerzutów węzła wartowniczego, w porównaniu z częstością występowania klinicznie wykrywanych przerzutów guzkowych. Obserwacja i przeżycie zostały obliczone od daty randomizacji do daty ostatniej oceny lub śmierci. Przeżycie wolne od choroby i odległe przeżycie wolne od choroby…

Stenty do wymywania ewerolimus lub chirurgia omijająca dla wielonaczyniowej choroby wieńcowej AD 3

5 miesięcy ago

275 words

Przeprowadzono testy interakcji w celu oceny niejednorodności efektu leczenia wśród podgrup. Analizy wyników pierwotnych i wtórnych przeprowadzono również w osobnej grupie pacjentów o dopasowanym pod względem skłonności pacjentów poddanych CABG w porównaniu z pacjentami, którzy przeszli PCI z zastosowaniem stentów uwalniających lek pierwszej generacji (stenty uwalniające sirolimus lub eluujące paklitaksel) oraz w dobrana kohorta pacjentów,…

Prednizolon lub Pentoksyfilina do alkoholowego zapalenia wątroby

5 miesięcy ago

750 words

Alkoholowe zapalenie wątroby jest zespołem klinicznym charakteryzującym się żółtaczką i zaburzeniami czynności wątroby, które występują u pacjentów z ciężkim i długotrwałym stosowaniem alkoholu w przeszłości. Śmiertelność krótkoterminowa wśród pacjentów z ciężką chorobą przekracza 30%. Prednizolon i pentoksyfilina są zalecane w leczeniu ciężkiego alkoholowego zapalenia wątroby, ale niepewność co do ich korzyści utrzymuje się. Metody Przeprowadziliśmy…