Skip to content

Tag: psycholog warszawa

Odziedziczył niedobór DOCK2 u pacjentów z wczesnymi inwazyjnymi infekcjami AD 4

1 miesiąc ago

469 words

Wyniki immunologiczne były zgodne z połączonym niedoborem odporności (Tabela 1). W wieku 2 lat rozwinęła się przetoka odbytnicza. W wieku 3 lat otrzymał HSCT od swojego brata identycznego z HLA po kondycjonowaniu mieloablacyjnymi dawkami busulfanu i cyklofosfamidu. Ten pacjent był dobry i nie otrzymał dożylnej immunoglobulinowej terapii zastępczej 17,5 roku po transplantacji. Analizy genetyczne, immunologiczne…

Prednizolon lub Pentoksyfilina do alkoholowego zapalenia wątroby

1 miesiąc ago

750 words

Alkoholowe zapalenie wątroby jest zespołem klinicznym charakteryzującym się żółtaczką i zaburzeniami czynności wątroby, które występują u pacjentów z ciężkim i długotrwałym stosowaniem alkoholu w przeszłości. Śmiertelność krótkoterminowa wśród pacjentów z ciężką chorobą przekracza 30%. Prednizolon i pentoksyfilina są zalecane w leczeniu ciężkiego alkoholowego zapalenia wątroby, ale niepewność co do ich korzyści utrzymuje się. Metody Przeprowadziliśmy…

Stenty do wymywania ewerolimus lub chirurgia omijająca dla wielonaczyniowej choroby wieńcowej AD 5

1 miesiąc ago

481 words

Dane z rejestrów stanu Nowy Jork również wskazują na spadek częstości powtórnej rewaskularyzacji za pomocą PCI, z epoki balonu-angioplastyki (37,0% pacjentów), 2 do ery gołego metalu (35,1%), 3 do ery stentów uwalniających leki pierwszej generacji (30,6%), 4 do stosowania stentów uwalniających leki drugiej generacji (19,4% w niniejszym badaniu). W obecnym badaniu PCI z zastosowaniem stentów…

Stenty do wymywania ewerolimus lub chirurgia omijająca dla wielonaczyniowej choroby wieńcowej AD 3

1 miesiąc ago

275 words

Przeprowadzono testy interakcji w celu oceny niejednorodności efektu leczenia wśród podgrup. Analizy wyników pierwotnych i wtórnych przeprowadzono również w osobnej grupie pacjentów o dopasowanym pod względem skłonności pacjentów poddanych CABG w porównaniu z pacjentami, którzy przeszli PCI z zastosowaniem stentów uwalniających lek pierwszej generacji (stenty uwalniające sirolimus lub eluujące paklitaksel) oraz w dobrana kohorta pacjentów,…