Skip to content

Tag: przerost błony śluzowej nosa

dolegliwosci wskutek „zrostów” pooperacyjnych

5 miesięcy ago

156 words

Jeżeli chodzi o mężczyzn, zdarza się często, że czynnikiem, który stanowi ,,bodziec wrzodowy, są często niesnaski rodzinne; należy zatem uwzględnić przed operacją ten czynnik w wywiadach. Jeżeli chory nie może pracować dlatego, że doznaje stale dolegliwości żołądkowych, a badanie nie wykazuje zmian lub tylko nieznaczne zmiany, operacja nie doprowadzi do przywrócenia zdolności zarobkowej. Większość tzw.…

Pooperacyjny wrzód trawienny

5 miesięcy ago

140 words

Pooperacyjny wrzód trawienny może powstać zawsze, jeżeli zabieg nie doprowadził do trwałego obniżenia kwasoty soku żołądkowego. Gdy po operacji stwierdzamy wciąż utrzymywanie się wysokiego poziomu wolnego. kwasu solnego w soku żołądkowym lub nawet wzmaganie się kwasoty, chory jest narażony wybitnie na wrzód pooperacyjny; jeżeli natomiast poziom kwasu solnego ulegnie po operacji obniżeniu na stałe, wówczas…

U kobiet czesto slyszy sie skargi na nieprawidlowosci w miesiaczkowaniu, zwlaszcza w przypadkach zwezenia lewego ujscia zylnego

5 miesięcy ago

222 words

U kobiet często słyszy się skargi na nieprawidłowości w miesiączkowaniu, zwłaszcza w przypadkach zwężenia lewego ujścia żylnego. Są to wszystko skutki zaburzeń krążenia w związku z chorobą narządu krążenia. Bardzo często uskarżają się chorzy na obrzęk i. Najczęściej towarzyszą one biernym przekrwieniom, rzadziej jest to obrzęk naczyniowo nerwowy jako objaw nerwicy. Prócz omówionych dolegliwości, chorzy…

Zakazenia bakteryjne skóry AD 4

5 miesięcy ago

437 words

Oceny skuteczności Główny punkt końcowy skuteczności i punkt końcowy zatwierdzony przez Food and Drug Administration był złożonym wynikiem w momencie wczesnej oceny klinicznej, która obejmowała ustanie rozprzestrzeniania się lub zmniejszenie rozmiaru zmiany linii podstawowej, brak gorączki, oraz brak zapotrzebowania na ratujące antybiotyki leki. Kluczowym drugorzędnym punktem końcowym było kliniczne wyleczenie, które oceniono przez badacza po…

Czy interwencje psychologiczne z trauma maja wplyw na objawy psychotyczne? Systematyczny przeglad i metaanaliza

5 miesięcy ago

276 words

Coraz częściej dostrzega się związek między traumą, zespołem stresu pourazowego (PTSD) a psychozą. Może występować pokrywanie się mechanizmów przyczynowych zaangażowanych w rozwój PTSD i psychozy po traumatycznych lub niepożądanych zdarzeniach. Metody leczenia urazowego, które okazały się skuteczne w leczeniu PTSD, mogą zatem stanowić nowy kierunek w psychologicznym leczeniu psychozy. W tym systematycznym przeglądzie badano literaturę…

Wplyw Omega-3 w leczeniu chorych na ostra postac schizofrenii

5 miesięcy ago

142 words

Cel: Badanie to miało na celu zbadanie zależności pomiędzy dziennym spożyciem oleju z ryb (360 mg DHA + 540 mg EPA) a redukcją objawów i zachowań agresywnych u pacjentów ze schizofrenią. Metoda: Pięćdziesięciu pacjentów hospitalizowanych spełniających kryteria ICD-10 w schizofrenii i zdobywających więcej niż cztery zmodyfikowanej skali Otygowanej Skali Agresywności (MOAS) z leczeniem przeciwpsychotycznym zostało…

Terapia oparta na bortezomibie dla świeżo zdiagnozowanego chłoniaka z komórek płaszcza AD 5

5 miesięcy ago

66 words

W badaniu wzięło udział 487 pacjentów z wyjściową charakterystyką, które były ogólnie zgodne z tymi opisanymi w innych dużych badaniach21-24 oraz z tymi w szerszej populacji pacjentów z chłoniakiem z komórek płaszcza 20. Badanie spełniło swój pierwotny punkt końcowy, wykazując 59% poprawę mediany czasu przeżycia wolnego od progresji z VR-CAP w porównaniu z R-CHOP (współczynnik…