Skip to content

Tag: posum poznań

Przerosty tylnych konców malzowiny dolnej usuwa sie zimna petla

4 miesiące ago

140 words

Przerosty tylnych końców małżowiny dolnej usuwa się zimną pętlą. Usuwać należy jedynie przerosłą błonę śluzową, nigdy zaś kostne części małżowiny. Nawroty przerostów występują dość często, tak że niekiedy należy zabiegi chirurgiczne ponawiać. Dlatego trzeba koniecznie ustalić i leczyć podstawowe schorzenie. Po zabiegu należy nos wytamponować, pozostawiając gazę w nosie 48 godzin, co zabezpiecza przed następowymi…

Gangliektornia ledzwiowa

5 miesięcy ago

87 words

Gangliektornia lędźwiowa nie daje w przewlekłej sprawie zakrzepowej kończyn wyników w przeciwieństwie do przewlekłego zakrzepu tętniczego. g) Zaburzenia późne po operacyjnym leczeniu sprawy wrzodowej 1. Błędne wskazania operacyjne. Dolegliwości późne występują przede wszystkim wtedy, gdy wykonano resekcję żołądka lub operację utworzenia przetoki żołądkowo-jelitowej bez dostatecznych podstaw. Chorzy, u których na pierwszy plan wysuwają się dolegliwości…

Zaburzenia w posredniej przemianie aminokwasów, zawierajacych siarke, wyrazaja sie takze w tzw. cystynurii

5 miesięcy ago

118 words

Cystynuria Zaburzenia w pośredniej przemianie aminokwasów, zawierających siarkę, wyrażają się także w tzw. cystynurii, czyli zjawianiu się w moczu cystyny. Cystyna znajduje się wtedy w moczu albo w stanie rozpuszczonym, albo też wypada w postaci kryształków, dając podłoże do tworzenia się kamieni np. w drogach moczowych. Przyczyną cystynurii.

Rutynowa planowa limfadenektomia

5 miesięcy ago

476 words

Rutynowa planowa limfadenektomia naraża wszystkich pacjentów na powikłania związane z zabiegiem i nie może przynieść korzyści większości, którzy nie mają regionalnych przerzutów węzłowych. W wielu randomizowanych badaniach zasugerowano korzyść z rutynowej limfadenektomii u co najmniej niektórych pacjentów z czerniakiem.2-6 Z powodu niezadowolenia z zarówno limfadenektomii planowej, jak i obserwacji węzłowej, zastosowano mapowanie limfatyczne i biopsję…

Terapia oparta na bortezomibie dla świeżo zdiagnozowanego chłoniaka z komórek płaszcza AD 5

5 miesięcy ago

66 words

W badaniu wzięło udział 487 pacjentów z wyjściową charakterystyką, które były ogólnie zgodne z tymi opisanymi w innych dużych badaniach21-24 oraz z tymi w szerszej populacji pacjentów z chłoniakiem z komórek płaszcza 20. Badanie spełniło swój pierwotny punkt końcowy, wykazując 59% poprawę mediany czasu przeżycia wolnego od progresji z VR-CAP w porównaniu z R-CHOP (współczynnik…

Terapia oparta na bortezomibie dla świeżo zdiagnozowanego chłoniaka z komórek płaszcza AD 4

5 miesięcy ago

512 words

Punkty końcowe skuteczności wtórnej. Większość pacjentów miała odpowiedź nowotworową zgodnie z oceną niezależnego komitetu ds. Przeglądu (Tabela 2). Stawki pełnej odpowiedzi były istotnie niższe w grupie R-CHOP niż w grupie VR-CAP (42% vs. 53%). Według niezależnej oceny, w grupie R-CHOP, w porównaniu z grupą VR-CAP, mediana czasu odpowiedzi wynosiła 1,6 miesiąca w porównaniu do 1,4…

Wpływ nakazu mutacji na nowotwory mieloproliferacyjne AD 7

5 miesięcy ago

767 words

Hematopoetyczne komórki macierzyste, które nabywają wtórną mutację JAK2 (różowe wypełnienie) współzawodniczą z samym klonem TET2, a ich zwiększona proliferacja na poziomie progenitorowym prowadzi do nadprodukcji komórek końcowych. Gdy homozygotyczność uzyskuje się jako trzecie zdarzenie (czerwone wypełnienie), klon ten ma ograniczoną przestrzeń do ekspansji z powodu wysokiej samoodnawiającej aktywności klonów heterozygotycznych TET2 i klonów heterozygotycznych TET2JAK2.…

Prednizolon lub Pentoksyfilina do alkoholowego zapalenia wątroby AD 3

5 miesięcy ago

700 words

Pacjenci z niewydolnością nerek (zdefiniowany jako poziom kreatyniny> 500 .mol na litr [> 5,7 mg na decylitr] lub wymaganie leczenia nerkozastępczego), czynne krwawienie z przewodu pokarmowego lub nieleczona sepsa oraz pacjenci wymagający wsparcia inotropowego adrenaliną lub norepinefryną, zostały wyłączone, chyba że stan ustabilizował się w ciągu pierwszych 7 dni po przyjęciu do szpitala. Randomizacja Internetowy…

Stenty do wymywania ewerolimus lub chirurgia omijająca dla wielonaczyniowej choroby wieńcowej AD 5

5 miesięcy ago

485 words

Dane z rejestrów stanu Nowy Jork również wskazują na spadek częstości powtórnej rewaskularyzacji za pomocą PCI, z epoki balonu-angioplastyki (37,0% pacjentów), 2 do ery gołego metalu (35,1%), 3 do ery stentów uwalniających leki pierwszej generacji (30,6%), 4 do stosowania stentów uwalniających leki drugiej generacji (19,4% w niniejszym badaniu). W obecnym badaniu PCI z zastosowaniem stentów…