Skip to content

Tag: poradnia psychologiczna kielce

Przerost blony sluzowej nosa

4 miesiące ago

169 words

Przerost błony śluzowej nosa jest zazwyczaj ograniczony i umiejscawia się w okolicy przedniego i tylnego końca muszli dolnej i środkowej oraz na przegrodzie nosa. Niekiedy występuje zgrubienie na całym brzegu muszli dolnej. Powierzchnia przerosłej błony śluzowej może być różna: gładka, a częściej nieregularna, wałowata, podzielona bruzdami, tworząca jakby półkoliste, poduszkowate twory. W nadmiernych przerostach błony…

Plukanie nosa woda

4 miesiące ago

155 words

Niektórzy uważają przewlekły nieżyt zanikowy nosa za końcową fazę zmian zapalnych błony śluzowej nosa. Występuje ona po chorobach zakaźnych, jak płonica, błonica, ospa itd. , również jako postać poprzedzająca zanikowy cuchnący nieżyt nosa. Często jest następstwem przewlekłych zapaleń zatok bocznych nosa, zbyt radykalnych zabiegów operacyjnych w nosie, kiły, skazy moczanowej, blednicy, cukrzycy, przewlekłych zapaleń nerek,…

Zator plucny

4 miesiące ago

155 words

Zator płucny. Około 8% chorych ginie natychmiast po pierwszym zatorze płucnym, 25% żyje 2 -•3 godziny, 2% żyje około 2 – 4 dni, a 65% przetrzymuje zator. Grupal (przypadki natychmiastowego zgonu). W tych przypadkach nie ma żadnego ratunku, toteż możemy tutaj mówić jedynie o zapobieganiu. Na zejście nagłe są narażeni zwłaszcza ludzie korpulentni, którzy muszą…

Rola ukladu nerwowego przemianie bialkowej

5 miesięcy ago

236 words

Rola układu nerwowego przemianie białkowej Są dane na to, że w międzymózgowiu znajdują się ośrodki regulujące przemianę białkową. Po uszkodzeniu międzymózgowia widzimy znaczne wydalanie azotu z moczem, co świadczy o zwiększonym rozpadzie białka ustrojowego, karmienie zaś zwierząt nadmiarem białka nie chroni je przed wyniszczeniem. Sprawa nerwowej regulacji przemiany białkowej zdaje się dochodzić do skutku przez…

ZABURZENIA PRZEMIANY BIALKOWEJ

5 miesięcy ago

303 words

Rozpad białka wewnątrzustrojowego i kreatynina Przemiana białkowa określana na podstawie badania zawartości azotu w moczu wskazuje, że istnieją 2 rodzaje przemian białkowych. Jedna przemiana zależy od białka wprowadzonego z pokarmem i cechuje się wytwarzaniem mocznika, druga zależy od rozpadu białka ustrojowego i powstawania wytworów nie dających mocznika jako końcowego wytworu. Końcowym wytworem rozpadu białka ustrojowego…

Biopsja wezla wartowniczego

5 miesięcy ago

207 words

Biopsja węzła wartowniczego, minimalnie inwazyjna procedura regionalnej oceny stopnia złośliwości czerniaka, została oceniona w badaniu fazy 3. Metody Oceniliśmy wyniki u pacjentów z pierwotnymi czerniakami skóry z 2001 r., Losowo przydzielonymi do poddania się szerokim wycięciom i obserwacji węzłowej, z limfadenektomią w przypadku nawrotu węzłów (grupa obserwacyjna) lub z szerokim wycięciem i biopsją węzła wartownika,…

Ostateczny raport z biopsji wezla wartowniczego a obserwacja wezlowa w czerniaku AD 3

5 miesięcy ago

408 words

Wszyscy autorzy gwarantują dokładność i kompletność prezentowanych danych. Projekt próbny, rejestracja i wyniki. Panel A pokazuje projekt próby. Panel B pokazuje rekrutację i wyniki po 10 latach obserwacji u pacjentów z pierwotnymi czerniakami o średniej grubości (1,20 do 3,50 mm) oraz z grubymi pierwotnymi czerniakami (> 3,50 mm).

Zapalenie, zazywanie substancji, psychopatologia i funkcje poznawcze w fazie 1 klinicznych badan antypsychotycznych w badaniu skutecznosci interwencji

5 miesięcy ago

181 words

Schizofrenia jest związana z nieprawidłowym poziomem markerów stanu zapalnego we krwi. Jednak pacjenci ze współistniejącym nielegalnym zażywaniem narkotyków byli niewystarczająco badani pod kątem odporności. Ponadto niespójnie rozważano związki między markerami zapalnymi, psychopatologią i poznaniem. Zbadaliśmy związki między markerami zapalnymi, współistniejącą marihuaną i używaniem kokainy oraz psychopatologią i poznaniem u pacjentów ze schizofrenią.

Prednizolon lub Pentoksyfilina do alkoholowego zapalenia wątroby AD 5

5 miesięcy ago

692 words

Występowanie krwawienia z przewodu pokarmowego, sepsy lub niewydolności nerek przed randomizacją nie miało wpływu na śmiertelność podczas badania. Dyskusja Kontrowersje dotyczące stosowania glikokortykosteroidów w ciężkim alkoholowym zapaleniu wątroby utrzymują się przez wiele lat pomimo wyników metaanaliz dotyczących wybranych badań. [9] W naszym badaniu zmniejszenie 28-dniowej śmiertelności obserwowanej wśród pacjentów leczonych prednizolonem nie osiągnęło konwencjonalny próg…