Skip to content

Tag: neomycinum masc

PRZEWLEKLY NIEZYT NOSA ZWYKLY, PRZEROSTOWY I ZANIKOWY

4 miesiące ago

132 words

PRZEWLEKŁY NIEŻYT NOSA ZWYKŁY, PRZEROSTOWY I ZANIKOWY Histo-patologiczne zmiany te przedstawiają się jako nadmierny rozrost tkanki łącznej z rozszerzonymi tu i ówdzie naczyniami i gruczołami, wokół których widoczne są nacieki okrągło-komórkowe. Śródkomórkowo spostrzega się limfocyty, komórki plazmatyczne i niekiedy ścięte białko. Zmiany te świadczą, że jest to sprawa zapalna przewlekła, której towarzyszy rozrost tkanki łącznej…

Wylaczenie nerwu wspólczulnego

4 miesiące ago

215 words

Wyłączenie nerwu współczulnego. Z obszaru żyły która uległa zapaleniu lub została podwiązana, mogą wyjść bodźce, które prowadzą odruchowo do kurczu naczyniowego. Bodźce te można wyłączyć za pomocą blokady nowokainowej odpowiedniego odcinka nerwu współczulnego, a leczenie takie jest wskazane wtedy, gdy mamy wyraźny stan zapalny żyły z obrzękiem sinicą, oziębieniem i bólami kończyny. Dobre usługi oddaje…

Rozpad bialka w ustoju

5 miesięcy ago

135 words

Rozpad białka w ustoju Rozpad białka w ustroju odbywa się stale i to nie tylko wtedy, gdy wprowadzamy białko z pożywieniem, lecz również gdy nie zostaje ono wprowadzane z pokarmem. Straty azotu bez doprowadzenia białka są związane z życiowymi procesami komórek, które tracą przy tym część swoich białek protoplazmatycznych. Ilość azotu powstającego z rozpadu tkankowego…

Zaleznosc równowagi azotowej od charakteru bialka

5 miesięcy ago

152 words

Zależność równowagi azotowej od charakteru białka Ustalenie się równowagi azotowej można uzyskać tylko wtedy, kiedy :podstawowe zapotrzebowanie energetyczne ustroju będzie zaspokojone innymi kalorycznie wartościowymi związkami bezazotowymi. Utrzymanie równowagi azotowej i potrzebne dla niej minimum białkowe zależy nie tylko od ilości wprowadzonego białka, lecz także od jego biologicznych właściwości. Rozmaite bowiem białka dzięki różnej zawartości aminokwasów…

Dzieki róznej zawartosci aminokwasów w bialkach minimum bialkowe jest rózne

5 miesięcy ago

205 words

Dzięki różnej zawartości aminokwasów w białkach minimum białkowe jest różne. Celem pokrycia np. -u psa 100 g straty białka tkankowego trzeba wprowadzić 100 g mięsa psiego albo 108 g mięsa końskiego, albo 121 g nutrozy, albo 128 g kazeinogenu, albo 153 g edystyny, albo 163 g gliadyny (białko pszenicy). Żelatyna i rozmaite białka roślinne, jak…

Wywód chorobowy dychawicy sercowej w przypadkach zwezenia lewego ujscia zylnego nie jest jeszcze wyjasniony

5 miesięcy ago

298 words

Wywód chorobowy dychawicy sercowej w przypadkach zwężenia lewego ujścia żylnego nie jest jeszcze wyjaśniony. Dychawica sercowa zdarza się częściej u mężczyzn niż u kobiet. Pierwsze jej napady pojawiają się przeważnie po 50 roku życia. W okresie kilkuletnim spostrzegaliśmy w Klinice dychawicę sercową w 0,80% ogółu stałych chorych (u 127 na 15. 763).

Powloki zewnetrzne w napadzie sa blade lub blado sinawe

5 miesięcy ago

336 words

Powłoki zewnętrzne w napadzie są blade lub blado sinawe. Skóra jest pokryta zimnym potem żyły nabrzmiałe. Czynność serca, początkowo niezmieniona w dalszym przebiegu jest bardzo przyśpieszona, niewymiarowa, tony głuche, rytm, jeżeli napad się przedłuża, jest nieraz cwałowy. Czasami na koniuszku serca słyszy się szmer skurczowy. Tętno jest początkowo dobrze napięte, częste, nieregularne, nieraz wypadające.

Biopsja wezla wartowniczego

5 miesięcy ago

207 words

Biopsja węzła wartowniczego, minimalnie inwazyjna procedura regionalnej oceny stopnia złośliwości czerniaka, została oceniona w badaniu fazy 3. Metody Oceniliśmy wyniki u pacjentów z pierwotnymi czerniakami skóry z 2001 r., Losowo przydzielonymi do poddania się szerokim wycięciom i obserwacji węzłowej, z limfadenektomią w przypadku nawrotu węzłów (grupa obserwacyjna) lub z szerokim wycięciem i biopsją węzła wartownika,…

Ostateczny raport z biopsji wezla wartowniczego a obserwacja wezlowa w czerniaku AD 6

5 miesięcy ago

112 words

Znaczenie prognostyczne węzła Sentinel. Wieloczynnikowe wskaźniki ryzyka nawrotu choroby i zgonów wśród pacjentów z pośrednią grubością Czerniaka, który przebywa pod kontrolą biopsji węzła wartowniczego, zgodnie ze wskaźnikiem prognostycznym. W grupie biopsyjnej pacjenci z przerzutami do węzła wartowniczego mieli gorsze wyniki niż pacjenci z węzłami wartowniczymi wolnymi od nowotworu. W grupie pacjentów z czerniakiem o pośredniej…