Skip to content

Tag: kendron białystok

Plukanie nosa woda

4 miesiące ago

155 words

Niektórzy uważają przewlekły nieżyt zanikowy nosa za końcową fazę zmian zapalnych błony śluzowej nosa. Występuje ona po chorobach zakaźnych, jak płonica, błonica, ospa itd. , również jako postać poprzedzająca zanikowy cuchnący nieżyt nosa. Często jest następstwem przewlekłych zapaleń zatok bocznych nosa, zbyt radykalnych zabiegów operacyjnych w nosie, kiły, skazy moczanowej, blednicy, cukrzycy, przewlekłych zapaleń nerek,…

W obu zatem wypadkach moze wystapic sprawa zakrzepowa

4 miesiące ago

136 words

W ocenie spodziewanego wyniku musimy wziąć pod uwagę, że protrombina jest tylko jednym z czynników w zjawisku krzepnięcia krwi i że mamy poza tym jeszcze inne, być może tak samo ważne, lecz nie dość jeszcze poznane dotychczas czynniki. Toteż określenie ilości protrombiny krążącej we krwi nie daje całkowitej odpowiedzi na pytanie, czy w danym przypadku…

Wplyw tarczycy na przemiane bialkowa

5 miesięcy ago

147 words

Wpływ tarczycy na przemianę białkową Na przemianę białka wpływa tarczyca. W nadczynności bowiem tarczycy rozpad białka jest większy w porównaniu z normą i azot w większej ilości przechodzi do moczu. Hormon tarczycy jest więc hormonem katabolicznym. Mechanizm tego zjawiska nie jest jednak ściśle wyjaśniony. Może bowiem powstawać rozpad białka z wytwarzaniem ciał trujących.

Aminokwasy zastapione i niezastapione

5 miesięcy ago

133 words

Aminokwasy zastąpione i niezastąpione Stwierdzono doświadczalnie, że niektóre aminokwasy mogą być zastąpione przez inne, niektóre zaś nie dają się zastąpić. Niedoprowadzenie do ustroju niezastąpionych aminokwasów wywołuje ujemny bilans azotowy, zatrzymanie wzrostu oraz spadek wagi ciała i zaburzenia w normalnych czynnościach fizjologicznych. Dłuższe życie jest w razie braku niezastąpionych aminokwasów niemożliwe. Do aminokwasów niezastąpionych należą: leucyna,…

Orytawancyna w leczeniu ostrych zakazen bakteryjnych skóry AD 6

5 miesięcy ago

462 words

Pacjenci byli przeważnie biali i mężczyźni. Rodzaje infekcji były zrównoważone w grupach orytawancyny i wankomycyny, u około 50% pacjentów z zapaleniem tkanki łącznej, 30% z ropniem i 20% z zakażeniem rany. Średni rozmiar obszaru zakażenia na linii podstawowej wynosił 248,0 cm2 w grupie otrzymującej orytawancynę i 225.6 cm2 w grupie wankomycyny. Patogen wyizolowano od około…

Patologiczny stan wezlowy

5 miesięcy ago

433 words

Ponieważ patologiczny stan węzłowy był początkowo znany tylko w grupie biopsyjnej, istniała obawa dotycząca uprzedzeń potwierdzających względem pacjentów z węzłem dodatnim. W analizach post hoc opracowano metodę analizy ukrytej podgrupy, aby uwzględnić możliwość takiego błędu i umożliwić określenie efektu leczenia w podgrupach pozytywnych dla węzłów18. W tej analizie wykorzystano półparametryczną mieszaninę z przyspieszeniem i brakiem…

Ukierunkowanie na powrót do zdrowia w pierwszym epizodzie psychozy: Znaczenie neurokognitywnego i przedoperacyjnego dostosowania w 3-letnim badaniu podluznym

5 miesięcy ago

226 words

Odzyskiwanie w zaburzeniach psychotycznych pozostaje głównym wyzwaniem dla zdrowia psychicznego. Identyfikacja czynników predykcyjnych powrotu do zdrowia w pierwszych epizodach psychotycznych jest priorytetem w celu zwiększenia wiedzy o podstawowych mechanizmach choroby i uzyskania obiektywnych wskaźników ciężkości w początkowych fazach. W badaniu tym zebraliśmy dane socjodemograficzne, kliniczne i poznawcze, aby zbadać zmienne predykcyjne dotyczące powrotu do zdrowia…

Szybka lub wolna inicjacja przeciwpsychotyczna w schizofrenii: systematyczny przeglad i metaanaliza

5 miesięcy ago

284 words

W jaki sposób należy rozpoczynać leczenie przeciwpsychotyczne u pacjentów z ostrą schizofrenią, a także u pacjentów poddawanych leczeniu przeciwpsychotycznemu, pozostaje pytanie. Rejestr systemu MEDLINE, Embase i Cochrane Central Register Controlled Trials były systematycznie przeszukiwane. Przeprowadzono randomizowane, kontrolowane badania, badające szybkie lub powolne leczenie przeciwpsychotyczne u pacjentów ze schizofrenią. Dane dotyczące przerwania badania, psychopatologii, objawów pozapiramidowych…