Skip to content

Tag: jelitówka leczenie

Wylaczenie nerwu wspólczulnego

4 miesiące ago

215 words

Wyłączenie nerwu współczulnego. Z obszaru żyły która uległa zapaleniu lub została podwiązana, mogą wyjść bodźce, które prowadzą odruchowo do kurczu naczyniowego. Bodźce te można wyłączyć za pomocą blokady nowokainowej odpowiedniego odcinka nerwu współczulnego, a leczenie takie jest wskazane wtedy, gdy mamy wyraźny stan zapalny żyły z obrzękiem sinicą, oziębieniem i bólami kończyny. Dobre usługi oddaje…

Aminokwasy zastapione i niezastapione

5 miesięcy ago

133 words

Aminokwasy zastąpione i niezastąpione Stwierdzono doświadczalnie, że niektóre aminokwasy mogą być zastąpione przez inne, niektóre zaś nie dają się zastąpić. Niedoprowadzenie do ustroju niezastąpionych aminokwasów wywołuje ujemny bilans azotowy, zatrzymanie wzrostu oraz spadek wagi ciała i zaburzenia w normalnych czynnościach fizjologicznych. Dłuższe życie jest w razie braku niezastąpionych aminokwasów niemożliwe. Do aminokwasów niezastąpionych należą: leucyna,…

Innym stanem zaburzen w posredniej przemianie aminokwasów, zwlaszcza tyrozyny i fenyloalaniny jest alkaptonuria.

5 miesięcy ago

217 words

Alkaptonuria Innym stanem zaburzeń w pośredniej przemianie aminokwasów, zwłaszcza tyrozyny i. fenyloalaniny jest alkaptonuria. Do moczu. przechodzi wtedy przede wszystkim kwas homogentyzynowy, który łączy się chciwie z tlenem i z zasadami i powoduje zczernienie moczu. Dodanie zasad do moczu powoduje szybkie jego ściemnienie.

Napady dychawicy sercowej stanowia czasami jeden z najwczesniejszych objawów oslabienia miesnia lewej komory serca

5 miesięcy ago

269 words

Napady dychawicy sercowej stanowią czasami jeden z najwcześniejszych objawów osłabienia mięśnia lewej komory serca. Nieraz jednak, pomimo pojawienia się napadu co noc, chorzy czują się przez cały dzień stosunkowo dobrze i mają tylko nieznaczną zadyszkę, która łatwo uchodzi ich uwagi. Gdy pojawią się przekrwienia i obrzęki świadczące o osłabieniu także prawej komory, to napady często…

Orytawancyna w leczeniu ostrych zakazen bakteryjnych skóry AD 6

5 miesięcy ago

462 words

Pacjenci byli przeważnie biali i mężczyźni. Rodzaje infekcji były zrównoważone w grupach orytawancyny i wankomycyny, u około 50% pacjentów z zapaleniem tkanki łącznej, 30% z ropniem i 20% z zakażeniem rany. Średni rozmiar obszaru zakażenia na linii podstawowej wynosił 248,0 cm2 w grupie otrzymującej orytawancynę i 225.6 cm2 w grupie wankomycyny. Patogen wyizolowano od około…

Jednorazowa Orytawancyna w leczeniu ostrych zakazen bakteryjnych skóry AD 7

5 miesięcy ago

459 words

Ogółem 11,6% pacjentów w grupie otrzymującej orytawicynę (55 z 475) i 12,7% pacjentów w grupie wankomycyny (61 z 479) zostało zaklasyfikowanych jako nieleczonych z powodu braku danych w końcowym punkcie leczenia klinicznego ocenianego przez badacza. W przypadku większości tych pacjentów (98,3%) leczenie uznano za niepowodzenie, ponieważ pacjenci nie zostali poddani ocenie po leczeniu. Wyniki w…

Patologiczny stan wezlowy

5 miesięcy ago

433 words

Ponieważ patologiczny stan węzłowy był początkowo znany tylko w grupie biopsyjnej, istniała obawa dotycząca uprzedzeń potwierdzających względem pacjentów z węzłem dodatnim. W analizach post hoc opracowano metodę analizy ukrytej podgrupy, aby uwzględnić możliwość takiego błędu i umożliwić określenie efektu leczenia w podgrupach pozytywnych dla węzłów18. W tej analizie wykorzystano półparametryczną mieszaninę z przyspieszeniem i brakiem…

Ostateczny raport z biopsji wezla wartowniczego a obserwacja wezlowa w czerniaku AD 6

5 miesięcy ago

112 words

Znaczenie prognostyczne węzła Sentinel. Wieloczynnikowe wskaźniki ryzyka nawrotu choroby i zgonów wśród pacjentów z pośrednią grubością Czerniaka, który przebywa pod kontrolą biopsji węzła wartowniczego, zgodnie ze wskaźnikiem prognostycznym. W grupie biopsyjnej pacjenci z przerzutami do węzła wartowniczego mieli gorsze wyniki niż pacjenci z węzłami wartowniczymi wolnymi od nowotworu. W grupie pacjentów z czerniakiem o pośredniej…