Skip to content

Tag: gdynia psycholog

Terapia oparta na bortezomibie dla świeżo zdiagnozowanego chłoniaka z komórek płaszcza AD 3

1 miesiąc ago

514 words

Zakładając okres gromadzenia danych w 24-miesięcznym i 18-miesięcznym okresie obserwacji, ustaliliśmy, że 486 pacjentów (243 na grupę badawczą) było wymaganych. Przeprowadzono trzy wstępne analizy okresowe. Wszystkie pierwotne i wtórne analizy skuteczności przeprowadzono w populacji, która miała zamiar leczyć, z wyjątkiem punktów końcowych odpowiedzi (które analizowano w populacji, której można poddać ocenie) oraz okresu wolnego od…

Deficyty zdolnosci widzenia wzrokowo-roboczego i ogólnego poznania u Afroamerykanów z psychoza

1 miesiąc ago

272 words

Przeciętnie pacjenci z psychozą mają gorsze wyniki niż kontrole zadań związanych z wykrywaniem zmian wizualnych, co sugeruje, że psychoza wiąże się ze zmniejszoną zdolnością wzrokowej pamięci operacyjnej (WM). W niniejszym badaniu 79 pacjentów ze zdiagnozowanymi różnymi zaburzeniami psychotycznymi i 166 kontrolnymi, wszyscy Afroamerykanie, ukończyło zadanie polegające na wykryciu zmiany i kilka innych środków neurokognitywnych. Celem…

Zapalenie, zazywanie substancji, psychopatologia i funkcje poznawcze w fazie 1 klinicznych badan antypsychotycznych w badaniu skutecznosci interwencji

1 miesiąc ago

181 words

Schizofrenia jest związana z nieprawidłowym poziomem markerów stanu zapalnego we krwi. Jednak pacjenci ze współistniejącym nielegalnym zażywaniem narkotyków byli niewystarczająco badani pod kątem odporności. Ponadto niespójnie rozważano związki między markerami zapalnymi, psychopatologią i poznaniem. Zbadaliśmy związki między markerami zapalnymi, współistniejącą marihuaną i używaniem kokainy oraz psychopatologią i poznaniem u pacjentów ze schizofrenią.

Czy interwencje psychologiczne z trauma maja wplyw na objawy psychotyczne? Systematyczny przeglad i metaanaliza

1 miesiąc ago

271 words

Coraz częściej dostrzega się związek między traumą, zespołem stresu pourazowego (PTSD) a psychozą. Może występować pokrywanie się mechanizmów przyczynowych zaangażowanych w rozwój PTSD i psychozy po traumatycznych lub niepożądanych zdarzeniach. Metody leczenia urazowego, które okazały się skuteczne w leczeniu PTSD, mogą zatem stanowić nowy kierunek w psychologicznym leczeniu psychozy. W tym systematycznym przeglądzie badano literaturę…