Skip to content

Tag: felogel neo

Rozpoznanie niezytu przerostowego jest na ogól latwe

4 miesiące ago

151 words

Rozpoznanie nieżytu przerostowego jest na ogół łatwe. Przerosty na przegrodzie nosa i na małżowinach nosowych dają się odróżnić od zwykłych obrzmień błony śluzowej tym, że pod wpływem miejscowego działania kokainy nie znikają. Odróżnienie dużych przerostów od polipów nosowych nie nastręcza także większej trudności. Polipy są ruchome dają się odprowadzać i wychodzą najczęściej od małżowiny środkowej,…

Zator plucny

4 miesiące ago

155 words

Zator płucny. Około 8% chorych ginie natychmiast po pierwszym zatorze płucnym, 25% żyje 2 -•3 godziny, 2% żyje około 2 – 4 dni, a 65% przetrzymuje zator. Grupal (przypadki natychmiastowego zgonu). W tych przypadkach nie ma żadnego ratunku, toteż możemy tutaj mówić jedynie o zapobieganiu. Na zejście nagłe są narażeni zwłaszcza ludzie korpulentni, którzy muszą…

Pooperacyjny stan zapalny blony sluzowej zoladka

5 miesięcy ago

181 words

Pooperacyjny stan zapalny błony śluzowej żołądka jest najczęstszym zaburzeniem wtórnym po operacji żołądka. Należy brać stale pod uwagę tę możliwość, jeżeli chory skarży się na uczucie ucisku i pełności żołądka i jeżeli bezpośrednio po przyjęciu pokarmu występują bóle, nudności i wymioty, a stan odżywienia podupada. Bóle promieniujące ku stronie lewej ciała połączone z parciem na…

Sinica uwidocznia sie, gdy iloraz przekracza 6-7 ml odtlenionej hemoglobiny w 100 ml krwi

5 miesięcy ago

269 words

Sinica uwidocznia się, gdy iloraz przekracza 6-7 ml odtlenionej hemoglobiny w 100 ml krwi. Odpowiada to spadkowi ilości tlenu w krwi żylnej poniżej 12 ml obj. na 100 ml krwi. Ponieważ utlenienie krwi tętniczej w niewydolności krążenia przeważnie jest prawidłowe lub tylko nieznacznie obniżone, przeto, jak wynika z wzoru Lundsgaarda, sinica zależy głównie od stopnia…

Jednorazowa Orytawancyna w leczeniu ostrych zakazen bakteryjnych skóry AD 8

5 miesięcy ago

456 words

Nie było przypadku, w którym profil wątrobowy pacjenta spełniałby kryteria prawa Hy a (poziom aminotransferazy w surowicy lub asparaginianu, przekraczający trzykrotnie górną granicę prawidłowego zakresu i poziom całkowitej bilirubiny w surowicy ponad dwukrotnie górny limit prawidłowego zakresu w przypadku braku początkowych wyników cholestazy, bez żadnego innego wyjaśnienia dla połączenia podwyższonej aktywności aminotransferazy i całkowitego stężenia…

Biopsja wezla wartowniczego

5 miesięcy ago

207 words

Biopsja węzła wartowniczego, minimalnie inwazyjna procedura regionalnej oceny stopnia złośliwości czerniaka, została oceniona w badaniu fazy 3. Metody Oceniliśmy wyniki u pacjentów z pierwotnymi czerniakami skóry z 2001 r., Losowo przydzielonymi do poddania się szerokim wycięciom i obserwacji węzłowej, z limfadenektomią w przypadku nawrotu węzłów (grupa obserwacyjna) lub z szerokim wycięciem i biopsją węzła wartownika,…

Ukierunkowanie na powrót do zdrowia w pierwszym epizodzie psychozy: Znaczenie neurokognitywnego i przedoperacyjnego dostosowania w 3-letnim badaniu podluznym

5 miesięcy ago

226 words

Odzyskiwanie w zaburzeniach psychotycznych pozostaje głównym wyzwaniem dla zdrowia psychicznego. Identyfikacja czynników predykcyjnych powrotu do zdrowia w pierwszych epizodach psychotycznych jest priorytetem w celu zwiększenia wiedzy o podstawowych mechanizmach choroby i uzyskania obiektywnych wskaźników ciężkości w początkowych fazach. W badaniu tym zebraliśmy dane socjodemograficzne, kliniczne i poznawcze, aby zbadać zmienne predykcyjne dotyczące powrotu do zdrowia…

Wpływ nakazu mutacji na nowotwory mieloproliferacyjne AD 2

5 miesięcy ago

690 words

Hematopoetyczne frakcje komórek macierzystych i progenitorowych zostały wyizolowane w sposób opisany wcześniej.11 Jedna populacja (lin-CD34 + CD38-CD90 + CD45RA-) została wzbogacona zarówno w hematopoetyczne komórki macierzyste, jak i hematopoetyczne komórki progenitorowe (zwane dalej hematopoetycznymi Komórki progenitorowe ). W hodowlach jednokomórkowych hematopoetyczne komórki macierzyste i progenitorowe zostały posortowane na 96-studzienkowe płytki z dodatkiem cytokin, które uprzednio…