Skip to content

Tag: citidiet

Przerost blony sluzowej nosa

4 miesiące ago

169 words

Przerost błony śluzowej nosa jest zazwyczaj ograniczony i umiejscawia się w okolicy przedniego i tylnego końca muszli dolnej i środkowej oraz na przegrodzie nosa. Niekiedy występuje zgrubienie na całym brzegu muszli dolnej. Powierzchnia przerosłej błony śluzowej może być różna: gładka, a częściej nieregularna, wałowata, podzielona bruzdami, tworząca jakby półkoliste, poduszkowate twory. W nadmiernych przerostach błony…

Niezyt przewlekly zanikowy nosa

4 miesiące ago

168 words

W następstwie wydzielina ma skłonność do zasychania i tworzenia strupów. Objawy, na które skarżą się chorzy, to suchość w nosie i gardle, zasychanie wydzieliny i strupy w nosie, niekiedy osłabienie węchu i subiektywnie odczuwane cuchnienie. Badanie przedmiotowe wykazuje, że błona śluzowa nosa jest cienka, gładka, blada, tu i ówdzie pokryta wydzieliną albo strupami szarymi lub…

Plukanie nosa woda

4 miesiące ago

155 words

Niektórzy uważają przewlekły nieżyt zanikowy nosa za końcową fazę zmian zapalnych błony śluzowej nosa. Występuje ona po chorobach zakaźnych, jak płonica, błonica, ospa itd. , również jako postać poprzedzająca zanikowy cuchnący nieżyt nosa. Często jest następstwem przewlekłych zapaleń zatok bocznych nosa, zbyt radykalnych zabiegów operacyjnych w nosie, kiły, skazy moczanowej, blednicy, cukrzycy, przewlekłych zapaleń nerek,…

Innym stanem zaburzen w posredniej przemianie aminokwasów, zwlaszcza tyrozyny i fenyloalaniny jest alkaptonuria.

5 miesięcy ago

217 words

Alkaptonuria Innym stanem zaburzeń w pośredniej przemianie aminokwasów, zwłaszcza tyrozyny i. fenyloalaniny jest alkaptonuria. Do moczu. przechodzi wtedy przede wszystkim kwas homogentyzynowy, który łączy się chciwie z tlenem i z zasadami i powoduje zczernienie moczu. Dodanie zasad do moczu powoduje szybkie jego ściemnienie.

Wyglad zewnetrzny i polozenie

5 miesięcy ago

243 words

Wygląd zewnętrzny i położenie. Szczególnie cierpiący wyraz twarzy spostrzega się u ludzi w chorobach przebiegających z bardzo gwałtownymi bólami czy to w okolicy sercowej (przede wszystkim w przypadku zawału mięśnia sercowego i dusznicy bolesnej), czy to w innym miejscu (np. w kończynie dolnej podczas napadu erytromelalgii). Napadowa utrata przytomności z wybitnym zwolnieniem tętna nasuwa na…

Leczenie ostrych zakazen bakteryjnych skóry AD 5

5 miesięcy ago

423 words

Jeżeli dolna granica dwustronnego 95% przedziału ufności dla różnicy między grupami (oritawancyna vs. wankomycyna) była wyższa niż -10 punktów procentowych, nie stwierdzono gorszej zgodności orytawancyny przy jednostronnym poziomie alfa wynoszącym 0,025. Zastosowano hierarchiczne uporządkowanie testów statystycznych, z pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności we wczesnej fazie oceny klinicznej, a następnie testem klinicznego leczenia ocenianego przez badacza w…

Orytawancyna w leczeniu ostrych zakazen bakteryjnych skóry AD 6

5 miesięcy ago

462 words

Pacjenci byli przeważnie biali i mężczyźni. Rodzaje infekcji były zrównoważone w grupach orytawancyny i wankomycyny, u około 50% pacjentów z zapaleniem tkanki łącznej, 30% z ropniem i 20% z zakażeniem rany. Średni rozmiar obszaru zakażenia na linii podstawowej wynosił 248,0 cm2 w grupie otrzymującej orytawancynę i 225.6 cm2 w grupie wankomycyny. Patogen wyizolowano od około…

Rutynowa planowa limfadenektomia

5 miesięcy ago

476 words

Rutynowa planowa limfadenektomia naraża wszystkich pacjentów na powikłania związane z zabiegiem i nie może przynieść korzyści większości, którzy nie mają regionalnych przerzutów węzłowych. W wielu randomizowanych badaniach zasugerowano korzyść z rutynowej limfadenektomii u co najmniej niektórych pacjentów z czerniakiem.2-6 Z powodu niezadowolenia z zarówno limfadenektomii planowej, jak i obserwacji węzłowej, zastosowano mapowanie limfatyczne i biopsję…

Niezalezna od panstwa siec objawów depresyjnych, negatywnych i pozytywnych u mezczyzn z zaburzeniami ze spektrum schizofrenii

5 miesięcy ago

290 words

Objawy depresyjne występują często u pacjentów ze schizofrenią. W kilku badaniach analitycznych analizowano powiązania między objawami pozytywnymi, negatywnymi i depresyjnymi oraz zgłaszano trudności odróżniające te domeny objawów. Tutaj twierdzimy, że podejście sieciowe może oferować wgląd w te asocjacje, badając wzajemne relacje między objawami. Celem obecnego badania było: I) skonstruowanie sieci objawów pozytywnych, negatywnych i depresyjnych…