Skip to content

Tag: centermed kraków

Przerosty malzowiny srodkowej

4 miesiące ago

180 words

Przerosty małżowiny środkowej mogą powodować zaburzenia, a także zamykając ujście naturalne zatok bocznych nosa mogą się przyczynić do ich stanów zapalnych. Przerosty tylnych końców małżowiny dolnej mogą powodować zamknięcie ujścia trąbki Eustachiusza, początkowo z następowym nieżytem ucha środkowego, potem zrostami i głuchotą postępującą. Przerosty przedniego końca małżowiny dolnej mogą utrudniać odpływ. łez z przewodu nosowo-łzowego…

Niezyt przewlekly zanikowy nosa

4 miesiące ago

168 words

W następstwie wydzielina ma skłonność do zasychania i tworzenia strupów. Objawy, na które skarżą się chorzy, to suchość w nosie i gardle, zasychanie wydzieliny i strupy w nosie, niekiedy osłabienie węchu i subiektywnie odczuwane cuchnienie. Badanie przedmiotowe wykazuje, że błona śluzowa nosa jest cienka, gładka, blada, tu i ówdzie pokryta wydzieliną albo strupami szarymi lub…

Jezeli chory przetrzyma pierwszy rzut masywnego zatoru

4 miesiące ago

133 words

Jeżeli chory przetrzyma pierwszy rzut masywnego zatoru, może mimo to zginąć w ciągu następnych 1 – 3 godzin wskutek szkodliwości odruchu, mianowicie na niedomogę serca, kurcz oskrzeli, następstwa nadmiernej sekrecji oskrzeli, kurcz tętnicy płucnej, kurcz trzew brzusznych. Część tych chorych można uratować podając natychmiast (bez przerwy) tlen a jednocześnie atropinę i papawerynę. Grupa III. Jeżeli…

ZABURZENIA PRZEMIANY BIALKOWEJ

5 miesięcy ago

303 words

Rozpad białka wewnątrzustrojowego i kreatynina Przemiana białkowa określana na podstawie badania zawartości azotu w moczu wskazuje, że istnieją 2 rodzaje przemian białkowych. Jedna przemiana zależy od białka wprowadzonego z pokarmem i cechuje się wytwarzaniem mocznika, druga zależy od rozpadu białka ustrojowego i powstawania wytworów nie dających mocznika jako końcowego wytworu. Końcowym wytworem rozpadu białka ustrojowego…

Rozpoznanie róznicowe

5 miesięcy ago

312 words

Rozpoznanie różnicowe. Napady dychawicy sercowej, zwłaszcza w okresie początkowym, nieraz mylnie rozpoznaje się jako dychawicę oskrzelową obydwie bowiem postacie dychawicy pojawiają się zwykle w nocy, w obu chory odczuwa silny brak tchu i obie postacie mogą kończyć się kaszlem i wykrztuszaniem plwociny, po czym chory czuje ulgę. Rozgraniczenie przeprowadza się na podstawie następujących danych: Dychawica…

Budowa ciala u osób, dotknietych chorobami narzadu krazenia, bywa rózna

5 miesięcy ago

230 words

Budowa ciała u osób, dotkniętych chorobami narządu krążenia, bywa różna. Budowę asteniczną spostrzega się często u osób z konstytucyjnym niedociśnieniem tętniczym oraz z czynnościowymi chorobami narządu krążenia, natomiast budowę krępą, apoplektyczną, zwaną także pykniczną u osób z samorodnym nadciśnieniem tętniczym, usposabiającym do udaru mózgowego. Barwa skóry. Skóra i widoczne błony śluzowe w chorobach narządu krążenia…

Jednorazowa Orytawancyna w leczeniu ostrych zakazen bakteryjnych skóry AD 8

5 miesięcy ago

456 words

Nie było przypadku, w którym profil wątrobowy pacjenta spełniałby kryteria prawa Hy a (poziom aminotransferazy w surowicy lub asparaginianu, przekraczający trzykrotnie górną granicę prawidłowego zakresu i poziom całkowitej bilirubiny w surowicy ponad dwukrotnie górny limit prawidłowego zakresu w przypadku braku początkowych wyników cholestazy, bez żadnego innego wyjaśnienia dla połączenia podwyższonej aktywności aminotransferazy i całkowitego stężenia…

Stenty do wymywania ewerolimus lub chirurgia omijająca dla wielonaczyniowej choroby wieńcowej AD 4

5 miesięcy ago

28 words

Różnica wynikała głównie z niższego krótkoterminowego (. 30 dni) ryzyka udaru z PCI ze stentami wymywającymi ewerolimus, w porównaniu z CABG (współczynnik ryzyka, 0,18, 95% CI, 0,11 do 0,29, P <0,001), bez znaczącej różnicy w analizie punktowej, która badała tylko zdarzenia po 30 dniach (współczynnik ryzyka, 1,05, 95% CI, 0,81 do 1,37, P = 0,69).…

Podnoszenie ciężarów u kobiet z obrzękami limfatycznymi związanymi z rakiem piersi

5 miesięcy ago

208 words

Podnoszenie ciężarów zostało ogólnie zakazane przez kobiety z obrzękami limfatycznymi związanymi z rakiem piersi, co uniemożliwia im uzyskanie dobrze ugruntowanych korzyści zdrowotnych związanych z podnoszeniem ciężarów, w tym wzrostem gęstości kości. Metody Przeprowadziliśmy randomizowaną, kontrolowaną próbę progresywnego podnoszenia masy ciała dwa razy w tygodniu z udziałem 141 osób, które przeżyły raka piersi ze stabilnym obrzękiem…