Skip to content

Tag: aftin ulotka

Kompleksowe leczenie także dla rodziców dziecka potrzebującego pomocy.

4 miesiące ago

139 words

Niemal każda poradnia posiada lekarzy zajmujących się przywracaniem prawidłowościami ludzkiego organizmu w każdym aspekcie. Poradnia psychologiczna kielce specjalizuje się w diagnozie dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami. Posiada w swojej ofercie rehabilitację, leczenie najmłodszych z wadami wzroku, słuchu, z zaburzeniami orientacji, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami rozwoju psychofizycznego i chorobami przewlekłymi. Terapia może…

Specjalizacja psychologa wpływa na tok leczenia

4 miesiące ago

164 words

Każde postępowanie skierowane na usprawniane organizmu to szereg czynności, które są wykonywane przez cały zespół specjalistów. Często są oni z różnych dziedzin, aby umożliwić kompleksowe leczenie. Poradnia psychologiczna kielce to miejsce zajmujące się dziećmi i młodzieżą z różnymi nieprawidłowościami. Dotyczy to agresji, okaleczenia, autyzmu, mutyzmu, fobii szkolnej, depresji, problemów emocjonalnych, ADHD lub ADD, dyskalkulii, dysortografii,…