Skip to content

Sinica uwidocznia sie, gdy iloraz przekracza 6-7 ml odtlenionej hemoglobiny w 100 ml krwi

5 miesięcy ago

269 words

Sinica uwidocznia się, gdy iloraz przekracza 6-7 ml odtlenionej hemoglobiny w 100 ml krwi. Odpowiada to spadkowi ilości tlenu w krwi żylnej poniżej 12 ml obj. na 100 ml krwi. Ponieważ utlenienie krwi tętniczej w niewydolności krążenia przeważnie jest prawidłowe lub tylko nieznacznie obniżone, przeto, jak wynika z wzoru Lundsgaarda, sinica zależy głównie od stopnia odtlenienia krwi żylnej. Zwolnienie szybkości prądu krwi w naczyniach włoskowatych, wbrew utartemu poglądowi, nie odgrywa wyraźnej roli w patogenezie sinicy. Za tym przemawiają między innymi badania Emila Apjelbauma. Mianowicie okazało się, że szybkość prądu krwi w naczyniach włoskowatych w przewlekłej niewydolności krążenia jest dość często prawidłowa, a pomimo to powłoki są zasinione i na odwrót, zwolnieniu prądu krwi nie zawsze towarzyszy sinica. Jeżeli równocześnie z wybitnym odtlenieniem krwi żylnej ilość bezwodnika kwasu węglowego jest zwiększona, powstaje sinica purpu rowa, natomiast wybitne niedotlenienie krwi, skojarzone ze zmniejszeniem w niej ilości bezwodnika kwasu węglowego, wywołuje sinicę szarą. Niska zawartość oksyhemoglobiny w krwi może być skutkiem: 1) nadmiernego wychwytywania tlenu przez tkanki 2) mieszania się krwi tętniczej z krwią żylną, jak to bywa we wrodzonym zwężeniu tętnicy płucnej, skojarzonym z otworem w przegrodzie międzykomorowej, także w przypadkach nie zarosłego otworu owalnego i in. 3) niedostatecznego utleniania się krwi w płucach wskutek zwężenia tętnicy płucnej, utrudnienia dostępu powietrza do płuc, chorób narządu oddechowego itp. 4) zatrucia, np. -przetworami sulfonamidowymi, pochodnymi anilinowymi i in. [podobne: mozarin opinie, dyspepsja czynnościowa, felogel neo ]

0 thoughts on “Sinica uwidocznia sie, gdy iloraz przekracza 6-7 ml odtlenionej hemoglobiny w 100 ml krwi”

Powiązane tematy z artykułem: dyspepsja czynnościowa felogel neo mozarin opinie