Skip to content

Przerost blony sluzowej nosa

2 miesiące ago

174 words

Przerost błony śluzowej nosa jest zazwyczaj ograniczony i umiejscawia się w okolicy przedniego i tylnego końca muszli dolnej i środkowej oraz na przegrodzie nosa. Niekiedy występuje zgrubienie na całym brzegu muszli dolnej. Powierzchnia przerosłej błony śluzowej może być różna: gładka, a częściej nieregularna, wałowata, podzielona bruzdami, tworząca jakby półkoliste, poduszkowate twory. W nadmiernych przerostach błony śluzowej jama nosowa wypełniona jest tworami niekiedy przypominającymi polipy, które zwieszają się z muszli dolnej albo środkowej i zapełniają cały przewód nosowy dolny. Tylne końce małżowiny dolnej są często balonowato rozdęte o powierzchni gładkiej lub ziarnistej, o zabarwieniu bladym, szaro-czerwonym, przypominającym wyglądem maliny. Przerosłe tylne końce muszli dolnych zamykają niekiedy całkowicie światło nozdrzy tylnych. Podobne, jednakże nieco mniejsze przerosty mogą występować na przednim lub tylnym końcu małżowiny środkowej. [przypisy: fala uderzeniowa rehabilitacja, grzybica pochwy a brak okresu, niewydolność kory nadnerczy ]

Powiązane tematy z artykułem: fala uderzeniowa rehabilitacja grzybica pochwy a brak okresu niewydolność kory nadnerczy