Skip to content

Podawanie srodków hamujacych krzepliwosc krwi ograniczamy do przypadków

1 miesiąc ago

112 words

Podawanie środków hamujących krzepliwość krwi ograniczamy do przypadków, gdzie nie ma objawów ogniskowych zakrzepu; tutaj zadanie nasze ogranicza się do tego, by zapobiec dalszemu powiększaniu się skrzepliny tkwiącej w świetle tętnicy płucnej. W ciągu pierwszych 3 dni podajemy co 4 godziny po 75-100 mg heparyny dożylnie, a od drugiego dnia dwukumarol, którego działanie ujawnia się najwcześniej po upływie 24 godzin; dwukumarol podajemy przez 14 dni, ponieważ w 4 – 10 dni po pierwszym zatorze może dojść do drugiego rzutu, natomiast nie zdarza się, by drugi rzut występował wkrótce po pierwszym. Następstwa późne zakrzepu żylnego. [hasła pokrewne: wyposażenie taktyczne, RTG panoramiczne, kabiny toaletowe ]

Powiązane tematy z artykułem: kabiny toaletowe RTG panoramiczne wyposażenie taktyczne