Skip to content

Podawanie srodków hamujacych krzepliwosc krwi ograniczamy do przypadków

4 miesiące ago

113 words

Podawanie środków hamujących krzepliwość krwi ograniczamy do przypadków, gdzie nie ma objawów ogniskowych zakrzepu; tutaj zadanie nasze ogranicza się do tego, by zapobiec dalszemu powiększaniu się skrzepliny tkwiącej w świetle tętnicy płucnej. W ciągu pierwszych 3 dni podajemy co 4 godziny po 75-100 mg heparyny dożylnie, a od drugiego dnia dwukumarol, którego działanie ujawnia się najwcześniej po upływie 24 godzin; dwukumarol podajemy przez 14 dni, ponieważ w 4 – 10 dni po pierwszym zatorze może dojść do drugiego rzutu, natomiast nie zdarza się, by drugi rzut występował wkrótce po pierwszym. Następstwa późne zakrzepu żylnego. [hasła pokrewne: felogel neo, gillian mckeith przepisy, dr brankowska ]

0 thoughts on “Podawanie srodków hamujacych krzepliwosc krwi ograniczamy do przypadków”

Powiązane tematy z artykułem: dr brankowska felogel neo gillian mckeith przepisy