Skip to content

Orytawancyna w leczeniu ostrych zakazen bakteryjnych skóry AD 6

1 miesiąc ago

462 words

Pacjenci byli przeważnie biali i mężczyźni. Rodzaje infekcji były zrównoważone w grupach orytawancyny i wankomycyny, u około 50% pacjentów z zapaleniem tkanki łącznej, 30% z ropniem i 20% z zakażeniem rany. Średni rozmiar obszaru zakażenia na linii podstawowej wynosił 248,0 cm2 w grupie otrzymującej orytawancynę i 225.6 cm2 w grupie wankomycyny. Patogen wyizolowano od około…

Leczenie ostrych zakazen bakteryjnych skóry AD 5

1 miesiąc ago

423 words

Jeżeli dolna granica dwustronnego 95% przedziału ufności dla różnicy między grupami (oritawancyna vs. wankomycyna) była wyższa niż -10 punktów procentowych, nie stwierdzono gorszej zgodności orytawancyny przy jednostronnym poziomie alfa wynoszącym 0,025. Zastosowano hierarchiczne uporządkowanie testów statystycznych, z pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności we wczesnej fazie oceny klinicznej, a następnie testem klinicznego leczenia ocenianego przez badacza w…

Zakazenia bakteryjne skóry AD 4

1 miesiąc ago

437 words

Oceny skuteczności Główny punkt końcowy skuteczności i punkt końcowy zatwierdzony przez Food and Drug Administration był złożonym wynikiem w momencie wczesnej oceny klinicznej, która obejmowała ustanie rozprzestrzeniania się lub zmniejszenie rozmiaru zmiany linii podstawowej, brak gorączki, oraz brak zapotrzebowania na ratujące antybiotyki leki. Kluczowym drugorzędnym punktem końcowym było kliniczne wyleczenie, które oceniono przez badacza po…

Budowa ciala u osób, dotknietych chorobami narzadu krazenia, bywa rózna

1 miesiąc ago

230 words

Budowa ciała u osób, dotkniętych chorobami narządu krążenia, bywa różna. Budowę asteniczną spostrzega się często u osób z konstytucyjnym niedociśnieniem tętniczym oraz z czynnościowymi chorobami narządu krążenia, natomiast budowę krępą, apoplektyczną, zwaną także pykniczną u osób z samorodnym nadciśnieniem tętniczym, usposabiającym do udaru mózgowego. Barwa skóry. Skóra i widoczne błony śluzowe w chorobach narządu krążenia…

Wtórne punkty koncowe

1 miesiąc ago

221 words

Wtórne punkty końcowe, obejmują przeżycie wolne od choroby, przeżycie z dodatnimi guzami lub ujemne guzy węzłów wartowniczych oraz częstość przerzutów węzła wartowniczego, w porównaniu z częstością występowania klinicznie wykrywanych przerzutów guzkowych. Obserwacja i przeżycie zostały obliczone od daty randomizacji do daty ostatniej oceny lub śmierci. Przeżycie wolne od choroby i odległe przeżycie wolne od choroby…

Rutynowa planowa limfadenektomia

1 miesiąc ago

476 words

Rutynowa planowa limfadenektomia naraża wszystkich pacjentów na powikłania związane z zabiegiem i nie może przynieść korzyści większości, którzy nie mają regionalnych przerzutów węzłowych. W wielu randomizowanych badaniach zasugerowano korzyść z rutynowej limfadenektomii u co najmniej niektórych pacjentów z czerniakiem.2-6 Z powodu niezadowolenia z zarówno limfadenektomii planowej, jak i obserwacji węzłowej, zastosowano mapowanie limfatyczne i biopsję…

Biopsja wezla wartowniczego

1 miesiąc ago

207 words

Biopsja węzła wartowniczego, minimalnie inwazyjna procedura regionalnej oceny stopnia złośliwości czerniaka, została oceniona w badaniu fazy 3. Metody Oceniliśmy wyniki u pacjentów z pierwotnymi czerniakami skóry z 2001 r., Losowo przydzielonymi do poddania się szerokim wycięciom i obserwacji węzłowej, z limfadenektomią w przypadku nawrotu węzłów (grupa obserwacyjna) lub z szerokim wycięciem i biopsją węzła wartownika,…

Jednorazowa Orytawancyna w leczeniu ostrych zakazen bakteryjnych skóry AD 8

1 miesiąc ago

456 words

Nie było przypadku, w którym profil wątrobowy pacjenta spełniałby kryteria prawa Hy a (poziom aminotransferazy w surowicy lub asparaginianu, przekraczający trzykrotnie górną granicę prawidłowego zakresu i poziom całkowitej bilirubiny w surowicy ponad dwukrotnie górny limit prawidłowego zakresu w przypadku braku początkowych wyników cholestazy, bez żadnego innego wyjaśnienia dla połączenia podwyższonej aktywności aminotransferazy i całkowitego stężenia…

Zapalenie, zazywanie substancji, psychopatologia i funkcje poznawcze w fazie 1 klinicznych badan antypsychotycznych w badaniu skutecznosci interwencji

1 miesiąc ago

181 words

Schizofrenia jest związana z nieprawidłowym poziomem markerów stanu zapalnego we krwi. Jednak pacjenci ze współistniejącym nielegalnym zażywaniem narkotyków byli niewystarczająco badani pod kątem odporności. Ponadto niespójnie rozważano związki między markerami zapalnymi, psychopatologią i poznaniem. Zbadaliśmy związki między markerami zapalnymi, współistniejącą marihuaną i używaniem kokainy oraz psychopatologią i poznaniem u pacjentów ze schizofrenią.