Skip to content

Napady dychawicy sercowej stanowia czasami jeden z najwczesniejszych objawów oslabienia miesnia lewej komory serca

3 miesiące ago

269 words

Napady dychawicy sercowej stanowią czasami jeden z najwcześniejszych objawów osłabienia mięśnia lewej komory serca. Nieraz jednak, pomimo pojawienia się napadu co noc, chorzy czują się przez cały dzień stosunkowo dobrze i mają tylko nieznaczną zadyszkę, która łatwo uchodzi ich uwagi. Gdy pojawią się przekrwienia i obrzęki świadczące o osłabieniu także prawej komory, to napady często…

Powloki zewnetrzne w napadzie sa blade lub blado sinawe

3 miesiące ago

335 words

Powłoki zewnętrzne w napadzie są blade lub blado sinawe. Skóra jest pokryta zimnym potem żyły nabrzmiałe. Czynność serca, początkowo niezmieniona w dalszym przebiegu jest bardzo przyśpieszona, niewymiarowa, tony głuche, rytm, jeżeli napad się przedłuża, jest nieraz cwałowy. Czasami na koniuszku serca słyszy się szmer skurczowy. Tętno jest początkowo dobrze napięte, częste, nieregularne, nieraz wypadające.

Wywód chorobowy dychawicy sercowej w przypadkach zwezenia lewego ujscia zylnego nie jest jeszcze wyjasniony

3 miesiące ago

298 words

Wywód chorobowy dychawicy sercowej w przypadkach zwężenia lewego ujścia żylnego nie jest jeszcze wyjaśniony. Dychawica sercowa zdarza się częściej u mężczyzn niż u kobiet. Pierwsze jej napady pojawiają się przeważnie po 50 roku życia. W okresie kilkuletnim spostrzegaliśmy w Klinice dychawicę sercową w 0,80% ogółu stałych chorych (u 127 na 15. 763).

Innym stanem zaburzen w posredniej przemianie aminokwasów, zwlaszcza tyrozyny i fenyloalaniny jest alkaptonuria.

3 miesiące ago

217 words

Alkaptonuria Innym stanem zaburzeń w pośredniej przemianie aminokwasów, zwłaszcza tyrozyny i. fenyloalaniny jest alkaptonuria. Do moczu. przechodzi wtedy przede wszystkim kwas homogentyzynowy, który łączy się chciwie z tlenem i z zasadami i powoduje zczernienie moczu. Dodanie zasad do moczu powoduje szybkie jego ściemnienie.

Sinica uwidocznia sie, gdy iloraz przekracza 6-7 ml odtlenionej hemoglobiny w 100 ml krwi

3 miesiące ago

269 words

Sinica uwidocznia się, gdy iloraz przekracza 6-7 ml odtlenionej hemoglobiny w 100 ml krwi. Odpowiada to spadkowi ilości tlenu w krwi żylnej poniżej 12 ml obj. na 100 ml krwi. Ponieważ utlenienie krwi tętniczej w niewydolności krążenia przeważnie jest prawidłowe lub tylko nieznacznie obniżone, przeto, jak wynika z wzoru Lundsgaarda, sinica zależy głównie od stopnia…

Wyglad zewnetrzny i polozenie

3 miesiące ago

242 words

Wygląd zewnętrzny i położenie. Szczególnie cierpiący wyraz twarzy spostrzega się u ludzi w chorobach przebiegających z bardzo gwałtownymi bólami czy to w okolicy sercowej (przede wszystkim w przypadku zawału mięśnia sercowego i dusznicy bolesnej), czy to w innym miejscu (np. w kończynie dolnej podczas napadu erytromelalgii). Napadowa utrata przytomności z wybitnym zwolnieniem tętna nasuwa na…

U kobiet czesto slyszy sie skargi na nieprawidlowosci w miesiaczkowaniu, zwlaszcza w przypadkach zwezenia lewego ujscia zylnego

3 miesiące ago

222 words

U kobiet często słyszy się skargi na nieprawidłowości w miesiączkowaniu, zwłaszcza w przypadkach zwężenia lewego ujścia żylnego. Są to wszystko skutki zaburzeń krążenia w związku z chorobą narządu krążenia. Bardzo często uskarżają się chorzy na obrzęk i. Najczęściej towarzyszą one biernym przekrwieniom, rzadziej jest to obrzęk naczyniowo nerwowy jako objaw nerwicy. Prócz omówionych dolegliwości, chorzy…

Lekiem wyboru w dychawicy sercowej jest morfina

3 miesiące ago

252 words

Lekiem wyboru w dychawicy sercowej jest morfina. Lek ten usuwa bardzo szybko napad przez obniżenie pobudliwości ośrodka oddechowego i zmniejszenie szybkości krążenia krwi. Stosuje się go w postaci chlorku morfiny (morphium muriaticum. ) w dawce 0,015-0,02 podskórnie, a dla uzyskania szybszego działania domięśniowo lub dożylnie w dawce 0,015,najlepiej razem z atropiną (atropinum sulluricum ) w…

Zapobieganie

3 miesiące ago

314 words

Zapobieganie. Aby zapobiec dychawicy sercowej należy uregulować tryb życia chorego i zwalczać najmniejsze już osłabienie serca. Należy chorych pouczyć o szkodliwości obfitych posiłków, zwłaszcza płynnych wieczorem, gdyż wywołując często bębnicę, utrudniają one pracę serca. Dietę zarządza się ze znacznym ograniczeniem płynów i soli kuchennej. Nocnym napadom bardzo często zapobiega morfina (morphium muriaticum), zastosowana podskórnie w…

Jednorazowa Orytawancyna w leczeniu ostrych zakazen bakteryjnych skóry AD 7

3 miesiące ago

458 words

Ogółem 11,6% pacjentów w grupie otrzymującej orytawicynę (55 z 475) i 12,7% pacjentów w grupie wankomycyny (61 z 479) zostało zaklasyfikowanych jako nieleczonych z powodu braku danych w końcowym punkcie leczenia klinicznego ocenianego przez badacza. W przypadku większości tych pacjentów (98,3%) leczenie uznano za niepowodzenie, ponieważ pacjenci nie zostali poddani ocenie po leczeniu. Wyniki w…