Skip to content

Wplyw Omega-3 w leczeniu chorych na ostra postac schizofrenii

2 miesiące ago

142 words

Cel: Badanie to miało na celu zbadanie zależności pomiędzy dziennym spożyciem oleju z ryb (360 mg DHA + 540 mg EPA) a redukcją objawów i zachowań agresywnych u pacjentów ze schizofrenią. Metoda: Pięćdziesięciu pacjentów hospitalizowanych spełniających kryteria ICD-10 w schizofrenii i zdobywających więcej niż cztery zmodyfikowanej skali Otygowanej Skali Agresywności (MOAS) z leczeniem przeciwpsychotycznym zostało…

Szybka lub wolna inicjacja przeciwpsychotyczna w schizofrenii: systematyczny przeglad i metaanaliza

2 miesiące ago

286 words

W jaki sposób należy rozpoczynać leczenie przeciwpsychotyczne u pacjentów z ostrą schizofrenią, a także u pacjentów poddawanych leczeniu przeciwpsychotycznemu, pozostaje pytanie. Rejestr systemu MEDLINE, Embase i Cochrane Central Register Controlled Trials były systematycznie przeszukiwane. Przeprowadzono randomizowane, kontrolowane badania, badające szybkie lub powolne leczenie przeciwpsychotyczne u pacjentów ze schizofrenią. Dane dotyczące przerwania badania, psychopatologii, objawów pozapiramidowych…

Niezalezna od panstwa siec objawów depresyjnych, negatywnych i pozytywnych u mezczyzn z zaburzeniami ze spektrum schizofrenii

2 miesiące ago

293 words

Objawy depresyjne występują często u pacjentów ze schizofrenią. W kilku badaniach analitycznych analizowano powiązania między objawami pozytywnymi, negatywnymi i depresyjnymi oraz zgłaszano trudności odróżniające te domeny objawów. Tutaj twierdzimy, że podejście sieciowe może oferować wgląd w te asocjacje, badając wzajemne relacje między objawami. Celem obecnego badania było: I) skonstruowanie sieci objawów pozytywnych, negatywnych i depresyjnych…

Deficyty zdolnosci widzenia wzrokowo-roboczego i ogólnego poznania u Afroamerykanów z psychoza

2 miesiące ago

273 words

Przeciętnie pacjenci z psychozą mają gorsze wyniki niż kontrole zadań związanych z wykrywaniem zmian wizualnych, co sugeruje, że psychoza wiąże się ze zmniejszoną zdolnością wzrokowej pamięci operacyjnej (WM). W niniejszym badaniu 79 pacjentów ze zdiagnozowanymi różnymi zaburzeniami psychotycznymi i 166 kontrolnymi, wszyscy Afroamerykanie, ukończyło zadanie polegające na wykryciu zmiany i kilka innych środków neurokognitywnych. Celem…