Skip to content

Denosumab u mężczyzn przyjmujących terapię deprywacji androgenów w leczeniu raka prostaty ad 7

1 miesiąc ago

607 words

Częstość występowania hipokalcemii drugiego stopnia w skali ogólnej (zmiany w wartościach laboratoryjnych stężenia wapnia w surowicy skorygowanej względem albumin) była mniejsza niż 1% w każdej z dwóch grup. Na żaden z badanych leków nie miały wpływu poziomy PSA w czasie (dane nieukazane). Nie było żadnych opóźnień w gojeniu złamań bezkręgowych w żadnej z grup. Nie…

Denosumab u mężczyzn przyjmujących terapię deprywacji androgenów w leczeniu raka prostaty ad 6

1 miesiąc ago

229 words

Względne ryzyko złamań kręgów wśród 679 pacjentów w grupie denosumabu w porównaniu z 673 pacjentami w grupie placebo wyniosło 0,15 po 12 miesiącach, 0,31 po 24 miesiącach i 0,38 po 36 miesiącach. Leczenie denosumabem wiązało się ze zmniejszeniem częstości występowania nowych złamań kręgów po 12, 24 i 36 miesiącach (ryc. 3). Skumulowana częstość nowych złamań…

Denosumab u mężczyzn przyjmujących terapię deprywacji androgenów w leczeniu raka prostaty ad 5

1 miesiąc ago

364 words

Średni wiek wynosił 75 lat; 83,0% pacjentów było w wieku 70 lat lub starszych. Większość pacjentów była biała i otrzymała terapię deprywacji androgenów przez ponad 6 miesięcy. Średnie wartości gęstości mineralnej kości T wynosiły -0,4 w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, -0,9 w całym biodrze i -1,4 w szyjce kości udowej. U około 77,9% pacjentów wynik T…

Odziedziczył niedobór DOCK2 u pacjentów z wczesnymi inwazyjnymi infekcjami AD 4

2 miesiące ago

471 words

Wyniki immunologiczne były zgodne z połączonym niedoborem odporności (Tabela 1). W wieku 2 lat rozwinęła się przetoka odbytnicza. W wieku 3 lat otrzymał HSCT od swojego brata identycznego z HLA po kondycjonowaniu mieloablacyjnymi dawkami busulfanu i cyklofosfamidu. Ten pacjent był dobry i nie otrzymał dożylnej immunoglobulinowej terapii zastępczej 17,5 roku po transplantacji. Analizy genetyczne, immunologiczne…

Denosumab do zapobiegania złamaniom u kobiet po menopauzie z osteoporozą ad 6

2 miesiące ago

277 words

Poziomy PINP, markera tworzenia kości, były o 18%, 50% i 76% niższe niż w grupie placebo w tym samym punkcie czasowym. Zdarzenia niepożądane Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane. Nie było znaczących różnic między osobami, które otrzymywały denosumab i tymi, którzy otrzymywali placebo w całkowitej częstości występowania zdarzeń niepożądanych, ciężkich zdarzeń niepożądanych lub przerwaniu leczenia…

Denosumab do zapobiegania złamaniom u kobiet po menopauzie z osteoporozą ad 5

2 miesiące ago

94 words

Badane osoby w wieku 36 miesięcy obejmowały wszystkie osoby, które ukończyły wizytę na studiach podczas lub po rozpoczęciu okna na 36-miesięczną wizytę. Obliczenia odsetka nowych i wielokrotnych nowych złamań kręgów były oparte na liczbie osób, które przeszły radiologię kręgosłupa na linii podstawowej i podczas co najmniej jednej wizyty po linii podstawowej. 36-miesięczna częstość nowych złamań…

Denosumab do zapobiegania złamaniom u kobiet po menopauzie z osteoporozą czesc 4

2 miesiące ago

585 words

Porównano wiekowy model proporcjonalnego hazardu Coxa, aby porównać dwie grupy badane dla drugorzędowych punktów końcowych. Do obliczenia wartości P w każdym modelu użyto testów punktowych. 14, 15 Osoby, które straciły kontakt z chorym po operacji złamania, otrzymały ostatni znany stan złamania. Radiograficznie zdefiniowane złamania kręgów analizowano poprzez skumulowaną częstość występowania i drugorzędowe punkty końcowe za…

Denosumab do zapobiegania złamaniom u kobiet po menopauzie z osteoporozą cd

2 miesiące ago

540 words

Stężenie dwóch markerów obrotu kostnego mierzono u 160 osób z próbek na czczo pobranych przed iniekcją w dniu 1, miesiąc po wstrzyknięciu linii podstawowej, a przed wstrzyknięciami po 6, 12, 24 i 36 miesiącach. Suplementacja markera C-telopeptydu z markerem kostnym kolagenu typu I oceniano za pomocą testu immunoenzymatycznego (ELISA) (Nordic Bioscience Diagnostics A / S)…

Denosumab do zapobiegania złamaniom u kobiet po menopauzie z osteoporozą ad

2 miesiące ago

564 words

Kobiety były wykluczone, jeśli miały warunki, które wpływały na metabolizm kości lub przyjmowały doustne bisfosfoniany przez ponad 3 lata. Jeśli przyjmowali bisfosfoniany przez mniej niż 3 lata, kwalifikowali się po 12 miesiącach bez leczenia. Kobiety były również wykluczone, jeśli w ciągu ostatnich 5 lat stosowały dożylne bisfosfoniany, fluorki lub stront do osteoporozy; lub hormon przytarczyczny…

Terapia letrozolem sama lub w sekwencji z tamoksyfenem u kobiet z rakiem piersi czesc 4

2 miesiące ago

475 words

Jednocześnie przeprowadzono planowaną 10-letnią aktualizację skuteczności monoterapii. Analiza statystyczna Ocena leczenia sekwencyjnego dotyczyła tylko kobiet, które uczestniczyły w opcji randomizacji z czterema grupami. Aby zapewnić odpowiednią moc, rozważania statystyczne opierały się na zdarzeniach w punkcie końcowym, które wystąpiły po wydaniu piątej 6-miesięcznej dostawy leku badanego – to znaczy po zmianie czynników w sekwencyjnej terapii (około…