Skip to content

Zapalenie płuc i niewydolność oddechowa u świń-pochodzenie grypy A (H1N1) w Meksyku czesc 4

5 miesięcy ago

28 words

Dziesięciu z 16 pacjentów miało podwyższone poziomy kinazy kreatynowej, które przekraczały 1000 IU na litr (zakres od 1099 do 5122) u 5 pacjentów. Jedenastu z wszystkich 18 pacjentów (61%) miało limfopenię (<1000 limfocytów na milimetr sześcienny), 2 pacjentów miało więcej niż 10 000 leukocytów na milimetr sześcienny, a 2 pacjentów miało łagodną trombocytopenię przy przyjęciu.…

Zapalenie płuc i niewydolność oddechowa u świń-pochodzenie grypy A (H1N1) w Meksyku cd

5 miesięcy ago

516 words

Od 24 marca do 24 kwietnia 2009 r. Zarejestrowano 214 konsultacje w nagłych wypadkach w przypadkach zapalenia płuc lub choroby grypopodobnej, z których 98 wymagało hospitalizacji. Spośród tych przypadków w raporcie znalazło się 18 potwierdzonych przypadków zakażenia S-OIV, zapalenie płuc i choroba grypopodobna. Tabela 1. Tabela 1.

Zapalenie płuc i niewydolność oddechowa u świń-pochodzenie grypy A (H1N1) w Meksyku ad

5 miesięcy ago

476 words

178-osobowy obiekt zapewnia usługi kliniczne przede wszystkim dla nieubezpieczonych mieszkańców Mexico City i sąsiednich stanów. Retrospektywnie przejrzeliśmy mapy medyczne oraz wyniki badań radiologicznych i laboratoryjnych. Badanie to zostało uznane za zwolnione z wymogu przeglądu instytucjonalnego, ponieważ zostało przeprowadzone w ramach badania zdrowia publicznego na dane retrospektywne. Wszystkie testy i zabiegi wykonano na zlecenie lekarzy prowadzących…

Zapalenie płuc i niewydolność oddechowa u świń-pochodzenie grypy A (H1N1) w Meksyku

5 miesięcy ago

518 words

Pod koniec marca 2009 r. Wybuch epidemii choroby układu oddechowego, która później okazała się być spowodowany przez nowowy wirus grypy A (H1N1) wirusa świń (S-OIV) został zidentyfikowany w Meksyku. Opisujemy charakterystykę kliniczną i epidemiologiczną osób hospitalizowanych z powodu zapalenia płuc w krajowym szpitalu położniczym w celu leczenia chorób układu oddechowego w mieście Meksyk, które miało…

5-letnie przeżycie pacjentów z AIDS, którzy otrzymali terapię antyretrowirusową na Haiti

5 miesięcy ago

220 words

Zgłaszamy 5-letnie wyniki 910 osób dorosłych z zakażeniem ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV), które kolejno rozpoczęły terapię przeciwretrowirusową zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w latach 2003-2004. Wszyscy pacjenci byli obserwowani w Grupie Ha.tien d Etude klinika Du Sarcome de Kaposi et des Infections Opportunistes (GHESKIO) w Port au Prince, Haiti, do maja 2009…

Contagion and Chaos: Choroba, ekologia i bezpieczeństwo narodowe w dobie globalizacji ad

5 miesięcy ago

315 words

Nie możemy zaprzeczyć, że zdrowie i bezpieczeństwo są ze sobą powiązane, ale związek przyczynowy między nimi jest słabszy niż twierdzi Price-Smith. Hiszpański wirus grypy spustoszył walczących w I wojnie światowej z furią, która była niezrównana w XX wieku, a mimo to jest ciągiem twierdzenie, że ta pandemia materialnie zmieniła wynik wojny. Podobnie wiele krajów Afryki…

Contagion and Chaos: Choroba, ekologia i bezpieczeństwo narodowe w dobie globalizacji

5 miesięcy ago

520 words

Badanie związku między chorobami zakaźnymi a bezpieczeństwem narodowym nie jest nowym przedsięwzięciem. W tej książce Andrew Price-Smith przypomina nam, że Tukidydes w swojej 5-wiecznej publikacji Historia wojny peloponeskiej zastanawiał się nad głębokim wpływem Plagi w Atenach na władzę, konflikt i zarządzanie podczas wojny między Ateńczykami a Peloponez. Price-Smith rozwija pięć hipotez, które koncentrują się na…

Ginekologia dziecięca kliniczna i młodzieżowa

5 miesięcy ago

571 words

Publikacja tej książki, zaledwie kilka miesięcy po śmierci Alvina Goldfarba – jednego z założycieli Północnoamerykańskiego Towarzystwa Ginekologii Dziecięcej i Młodzieżowej – skłania do refleksji nad postępem osiągniętym w dojrzałości klinicznej, naukowej i edukacyjnej u dzieci i młodzieży ginekologia podczas kariery Goldfarba. W tej książce Joseph Sanfilippo i jego współpracownicy zgromadzili grupę autorów, którzy honorują zaangażowanie…

Podręcznik endokrynologii nefro

5 miesięcy ago

495 words

Wiele dziedzin medycyny krzyżuje się, promując w ten sposób współpracę kliniczną i badawczą. Nefrologia i endokrynologia obejmują wiele wspólnych tematów; w rzeczywistości niektóre działy i praktyki są spółkami joint venture, które obejmują naukowców i klinicystów z obu dziedzin, a niektórzy z podwójną wiedzą fachową. Ponadto wielu wczesnych nefrologów zostało najpierw przeszkolonych jako endokrynolodzy. Ta wspólna…

Wczesna versus odroczona terapia antyretrowirusowa na HIV

5 miesięcy ago

983 words

Kitahata i in. (Wydanie 30 kwietnia) dotyczyło kwestii, czy osoby, które otrzymały terapię przeciwretrowirusową podczas swojego badania, żyły dłużej, jeśli leczenie rozpoczęto wcześniej niż odroczono. Poprzez staranną selekcję i cenzorowanie pacjentów w różnych podgrupach, autorzy próbowali wyeliminować różne źródła uprzedzeń. Jednak przy cenzurowaniu pacjentów, którzy nie rozpoczęli terapii przeciwretrowirusowej podczas obserwacji, selektywnie wyeliminowali oni grupę…