Skip to content

Adjuwantowe tłumienie jajników w premenopauzalnym raku piersi AD 3

1 miesiąc ago

674 words

W wcześniej określonych analizach wtórnych badano heterogeniczność efektu leczenia według podgrupy za pomocą testów interakcji między kuratariami i oszacowano skorygowany współczynnik ryzyka dla efektu leczenia. Wyniki Badana populacja Rysunek 1. Rysunek 1. Populacje do randomizacji i analizy pierwotnej. Diagram przepływu przedstawia populację, która ma leczyć 2033 pacjentów włączonych do pierwotnej analizy (zacienionej) tamoksyfenu i supresji…

Adjuwantowe tłumienie jajników w premenopauzalnym raku piersi AD 2

1 miesiąc ago

689 words

Pacjenci, którzy otrzymali chemioterapię przed randomizacją i pozostawali przed menopauzą, zostali zapisani w ciągu 8 miesięcy po zakończeniu chemioterapii, po potwierdzeniu poziomu premenopauzalnego estradiolu przez lokalne laboratorium. Pacjenci otrzymywali adiuwantową doustną terapię endokrynną przed randomizacją. Projekt badania Kobiety były losowo przydzielane do doustnego podawania tamoksyfenu w dawce 20 mg na dobę, tamoksyfenu plus hamowanie jajników…

Adjuwantowe tłumienie jajników w premenopauzalnym raku piersi

1 miesiąc ago

674 words

Tłumienie produkcji estrogenów jajników zmniejsza nawrót wczesnego raka piersi z receptorem hormonozależnym u kobiet przed menopauzą, ale jego wartość dodawana do tamoksyfenu jest niepewna. Metody Losowo przydzielono 3066 kobiet przed menopauzą, podzielonych na straty według wcześniejszego otrzymania lub braku chemioterapii, aby otrzymać 5 lat tamoksyfenu, tamoksyfenu plus supresję jajników lub eksemestan plus supresję jajników. Pierwotna…

Prednizolon lub Pentoksyfilina do alkoholowego zapalenia wątroby AD 5

1 miesiąc ago

692 words

Występowanie krwawienia z przewodu pokarmowego, sepsy lub niewydolności nerek przed randomizacją nie miało wpływu na śmiertelność podczas badania. Dyskusja Kontrowersje dotyczące stosowania glikokortykosteroidów w ciężkim alkoholowym zapaleniu wątroby utrzymują się przez wiele lat pomimo wyników metaanaliz dotyczących wybranych badań. [9] W naszym badaniu zmniejszenie 28-dniowej śmiertelności obserwowanej wśród pacjentów leczonych prednizolonem nie osiągnęło konwencjonalny próg…

Adjuwantowe tłumienie jajników w premenopauzalnym raku piersi AD 5

1 miesiąc ago

652 words

Najważniejsze ukierunkowane zdarzenia niepożądane zgłaszane w trakcie obserwacji, zgodnie z przypisaniem do leczenia. Ukierunkowane zdarzenia niepożądane w stopniu 3. lub wyższym zgłaszano u 31,3% pacjentów, którym przypisano przyjmowanie tamoksyfenu i supresji jajników, w porównaniu z 23,7% pacjentów przyjmujących sam tamoksyfen (tabela 2 i tabela S6 w dodatkowym dodatku). Uderzenia gorąca, pocenie się, obniżone libido, suchość…

Odziedziczył niedobór DOCK2 u pacjentów z wczesnymi inwazyjnymi infekcjami AD 3

1 miesiąc ago

540 words

Kilka miesięcy później tomografia komputerowa klatki piersiowej wykazała nowy naciek płucny (ryc. S2A w dodatkowym dodatku). Biopsja płuc wykazała zapalenie ziarniniakowe (ryc. S2B w dodatkowym dodatku) z prątkami kwasoopornymi. Mycobacterium avium hodowano z próbki biopsyjnej i wykryto DNA ludzkiego herpeswirusa-6. Badania immunologiczne wykazały limfopenię limfocytów T i limfocytów B, wadliwą proliferację limfocytów T in vitro…

Odziedziczył niedobór DOCK2 u pacjentów z wczesnymi inwazyjnymi infekcjami AD 2

1 miesiąc ago

496 words

Pacjenci ci mieli charakterystyczny kliniczny fenotyp wczesnych, inwazyjnych zakażeń, które wiązały się z szerokim spektrum defektów w odpowiedzi hematopoetycznej i niehematopoetycznej. Metody Przestudiuj badanie Badanie zostało zaaprobowane przez komisje przeglądowe Ministerstwa Zdrowia Kuwejtu, INSERM, Uniwersytetu Rockefellera, Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu, Akademii Medycznej Uniwersytetu Ankara, Boston Children s Hospital oraz Duke University School of Medicine. Pisemną…

Niedobór DOCK2 u pacjentów z wczesnymi inwazyjnymi infekcjami

1 miesiąc ago

483 words

Połączone niedobory odporności są naznaczone wrodzonymi błędami odporności komórek T, w których obecne są limfocyty T mają niedobór ilościowy lub funkcjonalny. Upośledzona odporność humoralna jest również powszechna. Pacjenci mają ciężkie zakażenia, autoimmunizację lub oba. Specyficzne cechy molekularne, komórkowe i kliniczne wielu rodzajów połączonych niedoborów odporności pozostają nieznane. Metody Przeprowadziliśmy badania immunologiczne genetyczne i komórkowe z…

Aktywność doustnego ALS-008176 w badaniu prowokacji oddechowej syncytialnego wirusa AD 6

1 miesiąc ago

435 words

Po drugie, stopień zahamowania replikacji wirusa był większy w przypadku ALS-008176. Zmniejszenie AUC dla miana wirusa u uczestników leczonych ALS-008176 wynosiło 73 do 88% w porównaniu z AUC dla miana wirusa dla placebo, a wirus był niewykrywalny u wszystkich z wyjątkiem jednego uczestnika w ciągu 4,5 dni od rozpoczęcia leczenia. Przeciwnie, u uczestników leczonych inhibitorem…

Denosumab do zapobiegania złamaniom u kobiet po menopauzie z osteoporozą

1 miesiąc ago

183 words

Denosumab jest w pełni ludzkim przeciwciałem monoklonalnym do aktywatora receptora jądrowego liganda czynnika .B (RANKL), który blokuje jego wiązanie z RANK, hamując rozwój i aktywność osteoklastów, zmniejszając resorpcję kości i zwiększając gęstość kości. Biorąc pod uwagę jego wyjątkowe działania, denosumab może być przydatny w leczeniu osteoporozy. Metody Do badania zakwalifikowano 7868 kobiet w wieku od…