Skip to content

Ostateczny raport z biopsji wezla wartowniczego a obserwacja wezlowa w czerniaku AD 3

5 miesięcy ago

408 words

Wszyscy autorzy gwarantują dokładność i kompletność prezentowanych danych.
Projekt próbny, rejestracja i wyniki. Panel A pokazuje projekt próby. Panel B pokazuje rekrutację i wyniki po 10 latach obserwacji u pacjentów z pierwotnymi czerniakami o średniej grubości (1,20 do 3,50 mm) oraz z grubymi pierwotnymi czerniakami (> 3,50 mm).
Kwalifikujący się pacjenci, którzy udzielili pisemnej świadomej zgody zostali losowo przydzieleni do poddania się szerokiemu wycięciu pierwotnego czerniaka z dodatnią biopsją węzła wartowniczego (grupa biopsyjna, 60% pacjentów) lub szerokim wycięciem plus pooperacyjną obserwacją węzłową (grupa obserwacyjna, 40%) (Figura 1A) . Do wycinania czerniaków pośredniej grubości i grubych zaleca się marginesy od 2 do 3 cm, z możliwością dostosowania pod względem anatomicznym lub funkcjonalnym. Pacjenci w grupie obserwowanej byli poddani opóźnionej limfadenektomii, jeśli podczas obserwacji wystąpią p rzerzuty węzłowe. Pacjenci z grupy biopsyjnej przeszli natychmiastową limfadenektomię, jeśli wykryto przerzuty w węzłach wartowniczych barwionych hematoksyliną i eozyną lub barwione immunohistochemicznie dla S-100, HMB-45 i antygenu czerniaka rozpoznawanego przez komórki T (MART-1, zwanego również MelanA [guz czerniaka antygen)] 9, 16, 17 Obecność komórek immunopozytywnych o odpowiednim typie cytologicznym w miąższu węzłowym lub w naczyniach limfatycznych doprowadzających była akceptowalnym dowodem guzów węzłowych, nawet jeśli komórki identyfikowano za pomocą samej analizy immunohistochemicznej i nawet gdyby tylko jedna taka komórka była został zidentyfikowany. Nerwowe neocyty zidentyfikowano na podstawie ich cech morfologicznych, lokalizacji i charakterystycznego immunofenotypu (ekspresja S-100, ekspresja MART-1 i słaba lub brak ekspresji HMB-45).
Pacjenci w obu grupach byli monitorowani pooperacyjnie za pomocą badania klinicznego, badań krwi i radiografii klatki piersiowej, przeprowadzanych co 3 miesiące w ciągu pierwszych 2 lat, co 4 miesiące w ciągu 3 lat, co 6 miesięcy w latach 4 i 5, a następnie co 10. Miejsca uczestniczące miały pozwolenie na stosowanie rutynowej procedury kontrolnej, która może obejmować okresową tomografię emisyjną pozytronową i tomografię komputerową, ultrasonografię węzłową i testowanie markerów czerniaka, takich jak S-100 i dehydrogenaza mleczanowa.
Analiza statystyczna
W przypadku pacjentów z grubymi pierwotnymi czerniakami o pośredniej lub grubej grubości, randomizację rozłożono warstwowo według grubości Breslow (1,20 do 1,79, 1,80 do 3,50 lub> 3,50 mm) i pierwotnego miejsca guza (kończyny lub brak kamienia) i przeprowadzono w losowych blokach permutowanych z czterech , sześciu i ośmiu pacjentów. 11 Pierwszorzędowym punktem końcowym było przeżycie swoiste dla czerniaka (przeżycie do śmierci z czerniaka) [więcej w: poradnia psychologiczna kielce, masterczułek instagram, torbiel korowa nerki ]

0 thoughts on “Ostateczny raport z biopsji wezla wartowniczego a obserwacja wezlowa w czerniaku AD 3”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: wizyty domowe warszawa[…]

Powiązane tematy z artykułem: masterczułek instagram poradnia psychologiczna kielce torbiel korowa nerki