Skip to content

Niezalezna od panstwa siec objawów depresyjnych, negatywnych i pozytywnych u mezczyzn z zaburzeniami ze spektrum schizofrenii

3 miesiące ago

290 words

Objawy depresyjne występują często u pacjentów ze schizofrenią. W kilku badaniach analitycznych analizowano powiązania między objawami pozytywnymi, negatywnymi i depresyjnymi oraz zgłaszano trudności odróżniające te domeny objawów. Tutaj twierdzimy, że podejście sieciowe może oferować wgląd w te asocjacje, badając wzajemne relacje między objawami. Celem obecnego badania było: I) skonstruowanie sieci objawów pozytywnych, negatywnych i depresyjnych u mężczyzn chorych na schizofrenię w celu zbadania interakcji między poszczególnymi objawami; II) zidentyfikować najbardziej centralne objawy w tej sieci i III) zbadać różnice na poziomie grupy w łączności sieciowej między pacjentami z remisją i nieuzupełnionymi. Obliczono sieć objawów depresyjnych, pozytywnych i negatywnych w próbie 470 pacjentów płci męskiej, u których zdiagnozowano zaburzenie psychotyczne. Objawy depresyjne oceniano za pomocą skali Calgary Depression Rating dla schi zofrenii, natomiast objawy psychotyczne oceniano za pomocą Skali Pozytywnego i Negatywnego. Porównywano sieci pacjentów płci męskiej, którzy spełniali kryteria remisji (Andreasen i wsp., 2005) oraz osoby, które nie otrzymały remisji na psychozę. Nasze wyniki wskazują, że objawy depresyjne są najczęściej związane z przypadkami samobójstw i mogą działać jako moderator między objawami psychotycznymi a suicidalnością. Ponadto depresyjny nastrój , obserwowana depresja , słaby związek , stereotypowe myślenie i złudzenia były głównymi objawami w sieci. Wreszcie, chociaż remisowani pacjenci płci męskiej mieli podobną strukturę sieciową w porównaniu do osób nieposiadających uprawnień, sieci różniły się znacznie pod względem globalnej siły. Podsumowując, objawy kliniczne schizofrenii były związane w sposób stabilny, niezależnie od objawowej remisji, podczas gdy liczba połączeń wydaje się zależeć od stanu remisji. [podobne: gillian mckeith przepisy, psychiatra poznań, citidiet ]

0 thoughts on “Niezalezna od panstwa siec objawów depresyjnych, negatywnych i pozytywnych u mezczyzn z zaburzeniami ze spektrum schizofrenii”

  1. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Usługi pielęgniarskie w domu warszawa[…]

Powiązane tematy z artykułem: citidiet gillian mckeith przepisy neomycinum masc