Denosumab u mężczyzn przyjmujących terapię deprywacji androgenów w leczeniu raka prostaty ad 5

Średni wiek wynosił 75 lat; 83,0% pacjentów było w wieku 70 lat lub starszych. Większość pacjentów była biała i otrzymała terapię deprywacji androgenów przez ponad 6 miesięcy. Średnie wartości gęstości mineralnej kości T wynosiły -0,4 w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, -0,9 w całym biodrze i -1,4 w szyjce kości udowej. U około 77,9% pacjentów wynik T był mniejszy niż -1,0 w kręgosłupie lub biodrze w punkcie wyjściowym; 63,1% miało wynik T od -1,0 do -2,5, a 14,7% miało wynik T mniejszy niż -2,5. Mediana poziomu 25-hydroksywitaminy D w surowicy była podobna w obu gru...

Adjuwantowe tłumienie jajników w premenopauzalnym raku piersi AD 2

Pacjenci, którzy otrzymali chemioterapię przed randomizacją i pozostawali przed menopauzą, zostali zapisani w ciągu 8 miesięcy po zakończeniu chemioterapii, po potwierdzeniu poziomu premenopauzalnego estradiolu przez lokalne laboratorium. Pacjenci otrzymywali adiuwantową doustną terapię endokrynną przed randomizacją. Projekt badania
Kobiety były losowo przydzielane do doustnego podawania tamoksyfenu w dawce 20 mg na dobę, tamoksyfenu plus hamowanie jajników lub doustnego eksemestanu (Aromasin, Pfizer) w dawce 25 mg na dobę plus supresja jajników. Leczenie trwało 5 lat od dat...

Ostateczny raport z biopsji wezla wartowniczego a obserwacja wezlowa w czerniaku AD 6

Znaczenie prognostyczne węzła Sentinel. Wieloczynnikowe wskaźniki ryzyka nawrotu choroby i zgonów wśród pacjentów z pośrednią grubością Czerniaka, który przebywa pod kontrolą biopsji węzła wartowniczego, zgodnie ze wskaźnikiem prognostycznym. W grupie biopsyjnej pacjenci z przerzutami do węzła wartowniczego mieli gorsze wyniki niż pacjenci z węzłami wartowniczymi wolnymi od nowotworu. W grupie pacjentów z czerniakiem o pośredniej grubości, 10-letni współczynnik przeżycia swoistego dla czerniaka wynosił 62,1 ? 4,8% wśród osób z przerzutami węzła wartowniczego w porówn...

PIELEGNACJA DRÓG CZASOWYCH Szczególna uwage nalezy zwrócic na utrzymanie i naprawe dróg prowizorycznych na placach budowy

Jeżeli w świetle żyły znajdujemy skrzeplinę, usuwamy cienkimi kleszczykami oraz aspiratorem skrzeplinę najpierw z dośrodkowego odcinka żyły; z chwilą gdy z otworu zaczyna płynąć krew, usuwamy w podobny sposób skrzeplinę również z odcinka obwodowego, a w końcu podwiązujemy oba kikuty żyły; Jeżeli zabieg objął także żyłę głęboką uda, otwieramy ją także, a po usunięciu skrzepliny przecinamy i podwiązujemy. Chorych po 40 roku życia operujemy po obu stronach jednocześnie. Obrzęk po operacji jest zazwyczaj niewielki i przejściowy. W ciągu następnych 3 dni...

Najnowsze zdjęcia w galerii my-medyczni.edu:

331#tablica korkowa allegro210 , #aerodesin 2000 karta charakterystyki , #pro ana przepisy , #przerost błony śluzowej nosa , #gillian mckeith przepisy , #nowotwór mieloproliferacyjny , #nowotwory mieloproliferacyjne , #poradnia psychologiczna kielce , #kubeczki menstruacyjne , #magic jinn allegro ,