Terapia letrozolem sama lub w sekwencji z tamoksyfenem u kobiet z rakiem piersi ad 6

Różnice między grupami leczonymi nie były znaczące. Szacunki Kaplana-Meiera dotyczące odsetka pacjentów pozostających bez choroby po 5 latach od randomizacji wynosiły 87,9% w grupie, która była przypisana do samego letrozolu, 87,6% w grupie, która została przypisana letrozolowi, a następnie tamoksyfenowi i 86,2%. w grupie, która została przypisana do tamoksyfenu, a następnie letrozol. Szacowana stopa 5-letniego przeżycia wolnego od choroby dla kobiet w grupie z monoterapią tamoksyfenem wyniosła 84,6% na podstawie analizy zamiaru leczenia...

Denosumab do zapobiegania złamaniom u kobiet po menopauzie z osteoporozą

Denosumab jest w pełni ludzkim przeciwciałem monoklonalnym do aktywatora receptora jądrowego liganda czynnika .B (RANKL), który blokuje jego wiązanie z RANK, hamując rozwój i aktywność osteoklastów, zmniejszając resorpcję kości i zwiększając gęstość kości. Biorąc pod uwagę jego wyjątkowe działania, denosumab może być przydatny w leczeniu osteoporozy. Metody
Do badania zakwalifikowano 7868 kobiet w wieku od 60 do 90 lat, u których gęstość mineralna kości wyniosła mniej niż -2,5, ale nie mniej niż -4,0 w odcinku lędź...

Napady dychawicy sercowej stanowia czasami jeden z najwczesniejszych objawów oslabienia miesnia lewej komory serca

Napady dychawicy sercowej stanowią czasami jeden z najwcześniejszych objawów osłabienia mięśnia lewej komory serca. Nieraz jednak, pomimo pojawienia się napadu co noc, chorzy czują się przez cały dzień stosunkowo dobrze i mają tylko nieznaczną zadyszkę, która łatwo uchodzi ich uwagi. Gdy pojawią się przekrwienia i obrzęki świadczące o osłabieniu także prawej komory, to napady często ustępują wskutek zmniejszenia się teraz dopływu do niej krwi i następowego ułatwienia małego krążenia. Z poprawą stanu prawej komory w związk...

Szklo plaskie zbrojone powinno byc odprezone

Wyniki badań rejestracyjnych wykazały niższą śmiertelność długoterminową po pomostowaniu aortalno-wieńcowym (CABG) niż po przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) u pacjentów z chorobą wielonaczyniową. Te wcześniejsze analizy nie oceniały PCI ze stentami uwalniającymi leki drugiej generacji. Metody
W badaniu dotyczącym rejestru obserwacyjnego porównywano wyniki u pacjentów z chorobą wielonaczyniową, u których wykonano CABG z wynikami u pacjentów, którzy przeszli PCI z użyciem stentów uwalniających ewerolimus. Głównym ...

Najnowsze zdjęcia w galerii my-medyczni.edu:

331#kapsuła spa , #dieta olx , #miejsce w kolejce do sanatorium , #tablica korkowa allegro210 , #aerodesin 2000 karta charakterystyki , #pro ana przepisy , #przerost błony śluzowej nosa , #gillian mckeith przepisy , #nowotwór mieloproliferacyjny , #nowotwory mieloproliferacyjne ,