Podawanie srodków hamujacych krzepliwosc krwi ograniczamy do przypadków

Podawanie środków hamujących krzepliwość krwi ograniczamy do przypadków, gdzie nie ma objawów ogniskowych zakrzepu; tutaj zadanie nasze ogranicza się do tego, by zapobiec dalszemu powiększaniu się skrzepliny tkwiącej w świetle tętnicy płucnej. W ciągu pierwszych 3 dni podajemy co 4 godziny po 75-100 mg heparyny dożylnie, a od drugiego dnia dwukumarol, którego działanie ujawnia się najwcześniej po upływie 24 godzin; dwukumarol podajemy przez 14 dni, ponieważ w 4 - 10 dni po pierwszym zatorze może dojść do drugieg...

PRZEWLEKLY NIEZYT NOSA ZWYKLY, PRZEROSTOWY I ZANIKOWY

PRZEWLEKŁY NIEŻYT NOSA ZWYKŁY, PRZEROSTOWY I ZANIKOWY Histo-patologiczne zmiany te przedstawiają się jako nadmierny rozrost tkanki łącznej z rozszerzonymi tu i ówdzie naczyniami i gruczołami, wokół których widoczne są nacieki okrągło-komórkowe. Śródkomórkowo spostrzega się limfocyty, komórki plazmatyczne i niekiedy ścięte białko. Zmiany te świadczą, że jest to sprawa zapalna przewlekła, której towarzyszy rozrost tkanki łącznej z obrzękiem. Objawy . Najważniejszym objawem jest stała niedrożność nosa. ...

Denosumab u mężczyzn przyjmujących terapię deprywacji androgenów w leczeniu raka prostaty ad 5

Średni wiek wynosił 75 lat; 83,0% pacjentów było w wieku 70 lat lub starszych. Większość pacjentów była biała i otrzymała terapię deprywacji androgenów przez ponad 6 miesięcy. Średnie wartości gęstości mineralnej kości T wynosiły -0,4 w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, -0,9 w całym biodrze i -1,4 w szyjce kości udowej. U około 77,9% pacjentów wynik T był mniejszy niż -1,0 w kręgosłupie lub biodrze w punkcie wyjściowym; 63,1% miało wynik T od -1,0 do -2,5, a 14,7% miało wynik T mniejszy niż -2,5. Mediana poziomu 25...

Leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjentów w wieku 80 lat lub starszych ad

Wyniki badań rejestracyjnych wykazały niższą śmiertelność długoterminową po pomostowaniu aortalno-wieńcowym (CABG) niż po przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) u pacjentów z chorobą wielonaczyniową. Te wcześniejsze analizy nie oceniały PCI ze stentami uwalniającymi leki drugiej generacji. Metody
W badaniu dotyczącym rejestru obserwacyjnego porównywano wyniki u pacjentów z chorobą wielonaczyniową, u których wykonano CABG z wynikami u pacjentów, którzy przeszli PCI z użyciem stentów uwalniających ewerolimus. ...

Najnowsze zdjęcia w galerii my-medyczni.edu:

331#niewydolność kory nadnerczy , #kapsuła spa , #dieta olx , #miejsce w kolejce do sanatorium , #tablica korkowa allegro210 , #aerodesin 2000 karta charakterystyki , #pro ana przepisy , #przerost błony śluzowej nosa , #gillian mckeith przepisy , #nowotwór mieloproliferacyjny ,