Skip to content

Denosumab do zapobiegania złamaniom u kobiet po menopauzie z osteoporozą ad 6

3 miesiące ago

277 words

Poziomy PINP, markera tworzenia kości, były o 18%, 50% i 76% niższe niż w grupie placebo w tym samym punkcie czasowym. Zdarzenia niepożądane
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane. Nie było znaczących różnic między osobami, które otrzymywały denosumab i tymi, którzy otrzymywali placebo w całkowitej częstości występowania zdarzeń niepożądanych, ciężkich zdarzeń niepożądanych lub przerwaniu leczenia z powodu zdarzeń niepożądanych (Tabela 3). Podobnie nie było znaczących różnic w ogólnej częstości występowania nowotworów, zdarzeń sercowo-naczyniowych ani niekorzystnych lub poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z infekcją. Cztery przypadki oportunistycznych zakażeń odnotowano w grupie denosumabu i trzech przypadkach w grupie placebo. Siedemdziesięciu badanych (1,8%) zmarło w grupie denosumabu i 90 (2,3%) w grupie placebo (p = 0,08).
W żadnej z grup nie wystąpiły przypadki martwicy kości szczęki. Opóźnione gojenie złamań odnotowano dla dwóch pacjentów w grupie denosumabu i czterech pacjentów w grupie placebo, a jeden przypadek braku zrostu kości ramiennej odnotowano w grupie placebo. Nie stwierdzono złamań trzonu kości udowej w grupie denosumabu i trzech takich złamań w grupie placebo (0,1%). Nie było doniesień o hipokalcemii w grupie denosumabu i trzech zdarzeniach (0,1%) w grupie placebo. Zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy do poziomu poniżej 8,0 mg na decylitr wystąpiło u czterech osób w grupie denosumabu i pięciu w grupie placebo. Reakcje miejscowe po wstrzyknięciu badanego leku wystąpiły u 33 osób (0,8%) w grupie denosumabu iu 26 osób (0,7%) w grupie placebo. Neutralizujące przeciwciała przeciwko denosumabowi nie rozwinęły się u żadnego z osobników.
Wyprysk odnotowano u 3,0% pacjentów w grupie denosumabu i 1,7% w grupie placebo (p <0,001). Upadki niezwiązane ze złamaniem odnotowano u 4,5% osób w grupie denosumabu i 5,7% w grupie placebo (p = 0,02). Wzdęcia zgłaszano częściej w grupie denosumabu (2,2%) niż w grupie placebo (1,4%, p = 0,008). Dwunastu pacjentów (0,3%) w grupie denosumab zgłosiło ciężkie zdarzenia niepożądane związane z zapaleniem tkanki łącznej, w porównaniu z jednym pacjentem (<0,1%) w grupie placebo (P = 0,002). Nie było istotnych różnic w ogólnej częstości występowania zdarzeń niepożądanych związanych z zapaleniem tkanki łącznej, z 47 (1,2%) w grupie denosumabu i 36 (0,9%) w grupie placebo.
Dyskusja
U kobiet po menopauzie z osteoporozą podanie podskórne 60 mg denosumabu co 6 miesięcy przez 36 miesięcy znacznie zmniejszyło ryzyko złamań kręgów i innych złamań oraz ryzyko złamania bliższego końca kości udowej. Zmniejszenie ryzyka złamań kręgów było podobne w pierwszym i kolejnych latach oraz w przypadku zarówno klinicznie zdiagnozowanych, jak i wielokrotnych złamań kręgów.
Denosumab zapobiega oddziaływaniu RANKL z RANK, jego receptorem, na osteoklasty i ich prekursory, blokując w ten sposób tworzenie, funkcjonowanie i przeżycie osteoklastów.3 W przeciwieństwie do tego bisfosfoniany wiążą się chemicznie z hydroksyapatytem wapnia w kości; zmniejszają resorpcję kości poprzez blokowanie funkcji i przetrwanie, ale nie tworzenie się osteoklastów.16
Wielkość zmniejszenia ryzyka złamań kręgów za pomocą denosumabu była podobna do zgłaszanej dla podawanego dożylnie kwasu zoledronowego i wydaje się być większa niż redukcja zgłaszana w przypadku doustnych środków osteoporozy.17-20 W przypadku złamań pozakręgowych redukcja ryzyka za pomocą denosumabu była podobna jak w przypadku raportowano dla alendronianu, rizedronianu i kwasu zoledronowego.17,20,21 Jednak porównania skuteczności są ograniczone, ponieważ nie przeprowadzono bezpośrednich badań porównujących wskaźniki zmniejszenia złamań związane z denosumabem i bifosfonianami
[przypisy: jelitówka leczenie, vegevit b12, felogel neo ]

0 thoughts on “Denosumab do zapobiegania złamaniom u kobiet po menopauzie z osteoporozą ad 6”

  1. Jakiś czas temu pewna firma wprowadziła na Polski rynek test na niedoczynność tarczycy

Powiązane tematy z artykułem: felogel neo jelitówka leczenie vegevit b12