Skip to content

Deficyty zdolnosci widzenia wzrokowo-roboczego i ogólnego poznania u Afroamerykanów z psychoza

3 miesiące ago

272 words

Przeciętnie pacjenci z psychozą mają gorsze wyniki niż kontrole zadań związanych z wykrywaniem zmian wizualnych, co sugeruje, że psychoza wiąże się ze zmniejszoną zdolnością wzrokowej pamięci operacyjnej (WM). W niniejszym badaniu 79 pacjentów ze zdiagnozowanymi różnymi zaburzeniami psychotycznymi i 166 kontrolnymi, wszyscy Afroamerykanie, ukończyło zadanie polegające na wykryciu zmiany i kilka innych środków neurokognitywnych. Celem badania było (1) ustalenie, czy możemy obserwować różnicę w wydajności między grupami w zadaniu zmiany wykrywania w tej próbie; (2) ustalić, czy taką różnicę można w szczególności przypisać zmniejszonej pojemności WM ( k ); i (3) oszacowanie k w kontekście ogólnego deficytu poznawczego w psychozie. Zgodnie z wcześniejszymi badaniami pacjenci wykonywali średnio gorsze wyniki niż kontrole dotyczące zadania polegającego na wykryciu zmiany. Bayesowskie hierarchiczne poznawcze modelowanie danych suger owało, że ta różnica między grupami była spowodowana przez zmniejszoną liczbę k pacjentów, a nie różnice w innych parametrach psychologicznych znaczących modelu (zachowanie w zgadywaniu i wskaźnik wygaśnięcia). Korzystając z tej samej metody modelowania, oszacowaliśmy wpływ psychozy na k , kontrolując ogólną zdolność intelektualną ( g , uzyskaną z innych środków neurokognitywnych). Wyniki sugerują, że zmniejszenie liczby k u pacjentów było silniejsze niż przewidywano na podstawie różnicy między grupami wg . Co więcej, analiza mediacji sugerowała, że w związku między psychozą a g (tj. Ogólnym deficytem poznawczym) pośredniczył k . Wyniki były zgodne z poglądem, że zredukowane k jest specyficznym deficytem w psychozie, co przyczynia się do ogólnego deficytu poznawczego. [patrz też: sensodyne pro szkliwo, masterczułek instagram, torbiel korowa nerki ]

0 thoughts on “Deficyty zdolnosci widzenia wzrokowo-roboczego i ogólnego poznania u Afroamerykanów z psychoza”

Powiązane tematy z artykułem: masterczułek instagram sensodyne pro szkliwo torbiel korowa nerki