Skip to content

Czy interwencje psychologiczne z trauma maja wplyw na objawy psychotyczne? Systematyczny przeglad i metaanaliza

3 miesiące ago

276 words

Coraz częściej dostrzega się związek między traumą, zespołem stresu pourazowego (PTSD) a psychozą. Może występować pokrywanie się mechanizmów przyczynowych zaangażowanych w rozwój PTSD i psychozy po traumatycznych lub niepożądanych zdarzeniach. Metody leczenia urazowego, które okazały się skuteczne w leczeniu PTSD, mogą zatem stanowić nowy kierunek w psychologicznym leczeniu psychozy. W tym systematycznym przeglądzie badano literaturę dotyczącą terapii ukierunkowanych na traumę przeprowadzonych z osobami ze spektrum schizofrenii lub zaburzeń psychotycznych w celu określenia wpływu na objawy psychotyczne. Drugorzędnymi wynikami były objawy PTSD, depresja i lęk. W analizie uwzględniono dwadzieścia pięć badań, z których 12 włączono do metaanalizy. Leczenie skoncentrowane na traumie miało niewielki, znaczący efekt (g = 0,31, CI [0,55, 0,06]) na pozytywne objawy natychmiast po leczeniu, ale znaczenie i wielkość tego efektu nie były utrzymywane w obserwacji (g = 0,18, CI [0,42, – 0,06]). Leczenie skoncentrowane na traumie miało również niewielki wpływ na iluzje zarówno po leczeniu (g = 0,37, CI [0,87, – 0.12]) i obserwacji (g = 0,38, CI [0,67, 0,10]), ale to osiągnęło dopiero znaczenie w obserwacji. Wpływ na halucynacje i objawy negatywne były niewielkie i nieistotne. Wpływ na objawy PTSD był również niewielki (po leczeniu g = 0,21, CI [0,70, – 0,27], obserwacja g = 0,31, CI [0,62, 0,00]) i tylko spełnione znaczenie w obserwacji. Nie stwierdzono znaczącego wpływu na objawy depresji i lęku. Wyniki pokazują obiecujące efekty leczenia skoncentrowanego na traumie dla pozytywnych objawów psychozy, jednak potrzebne są dalsze badania rozwijające i oceniające terapie ukierunkowane na traumę dla objawów psychotycznych związanych z traumą. [hasła pokrewne: colafit opinie, przerost błony śluzowej nosa, masterczułek instagram ]

0 thoughts on “Czy interwencje psychologiczne z trauma maja wplyw na objawy psychotyczne? Systematyczny przeglad i metaanaliza”

Powiązane tematy z artykułem: colafit opinie masterczułek instagram przerost błony śluzowej nosa