Skip to content

Kompleksowe leczenie także dla rodziców dziecka potrzebującego pomocy.

3 tygodnie ago

139 words

Niemal każda poradnia posiada lekarzy zajmujących się przywracaniem prawidłowościami ludzkiego organizmu w każdym aspekcie. Poradnia psychologiczna kielce specjalizuje się w diagnozie dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami. Posiada w swojej ofercie rehabilitację, leczenie najmłodszych z wadami wzroku, słuchu, z zaburzeniami orientacji, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami rozwoju psychofizycznego i chorobami przewlekłymi. Terapia może…

Specjalizacja psychologa wpływa na tok leczenia

3 tygodnie ago

164 words

Każde postępowanie skierowane na usprawniane organizmu to szereg czynności, które są wykonywane przez cały zespół specjalistów. Często są oni z różnych dziedzin, aby umożliwić kompleksowe leczenie. Poradnia psychologiczna kielce to miejsce zajmujące się dziećmi i młodzieżą z różnymi nieprawidłowościami. Dotyczy to agresji, okaleczenia, autyzmu, mutyzmu, fobii szkolnej, depresji, problemów emocjonalnych, ADHD lub ADD, dyskalkulii, dysortografii,…

Przerosty tylnych konców malzowiny dolnej usuwa sie zimna petla

3 tygodnie ago

141 words

Przerosty tylnych końców małżowiny dolnej usuwa się zimną pętlą. Usuwać należy jedynie przerosłą błonę śluzową, nigdy zaś kostne części małżowiny. Nawroty przerostów występują dość często, tak że niekiedy należy zabiegi chirurgiczne ponawiać. Dlatego trzeba koniecznie ustalić i leczyć podstawowe schorzenie. Po zabiegu należy nos wytamponować, pozostawiając gazę w nosie 48 godzin, co zabezpiecza przed następowymi…

Przerost blony sluzowej nosa

3 tygodnie ago

172 words

Przerost błony śluzowej nosa jest zazwyczaj ograniczony i umiejscawia się w okolicy przedniego i tylnego końca muszli dolnej i środkowej oraz na przegrodzie nosa. Niekiedy występuje zgrubienie na całym brzegu muszli dolnej. Powierzchnia przerosłej błony śluzowej może być różna: gładka, a częściej nieregularna, wałowata, podzielona bruzdami, tworząca jakby półkoliste, poduszkowate twory. W nadmiernych przerostach błony…